Vattumannen på Facebook!Ekvist - e-handel och logistik

Om SSL-certifikat  

Sökresultat

Lager gäller postorder, ej butik!

Priset gäller postorder, ej butik!

Sortera efter:
FirstPrevSida 1 av 212NextLast
Martinus minnen Martinus minnen
Zinglersen Sam
Martinus egen berättelse om sin barndom och uppväxt och om de händelser som ledde fram till hans verksamhet som författare och introduktör av den kosmiska världsbilden. Boken illustreras av många bilder från Martinus liv och resor. I en efterskrift ger Tage Buch en bild av människan Martinus och utvecklingen av arbetet under senare år.

Häftad Artikelkod: 83102

100+ i lager
269,00
Martinus som vi minns honom Martinus som vi minns honom
Zinglersen Sam
Trettio personer som lärde känna Martinus personligen eller kom i nära kontakt med hans arbete berättar här om sina upplevelser. De ger en ögonvittnesskildring alltifrån den blygsamma början av Martinus arbete och fram genom åren. Genom dem kommer vi människan Martinus närmare.

Häftad Artikelkod: 83101

100+ i lager
269,00
MARTINUS KOSMOLOGI : en kort præsentation MARTINUS KOSMOLOGI : en kort præsentation
Bruus-Jensen Per
Kort og letlæst introduktion til den store danske mystiker og intuitionsfilosof Martinus og hans Kosmiske Verdensbillede. En helt Ny Virkelighedsforståelse; kompletterer og møder naturvidenskaben, giver logiske svar på mange af tilværelsens uløste gåder. Vor eksistens og udødelighed belyses. Ett levende Kosmos – vi møder en Større Virkelighed …

Häftad Artikelkod: 76424

<100 i lager
129,00
Martinus och den nya v&#228;rldsmoralen Martinus och den nya världsmoralen
Therkelsen Ole
I Martinus och den nya världsmoralen ger Ole Therkelsen en bild av Martinus liv och under vilka förutsättningar Martinus verk kom till, vilka andliga inriktningar som var rådande och vilka personer som var av betydelse för Martinus.

Häftad Artikelkod: 83178

100+ i lager
309,00
Martinus, Darwin och intelligent design : en ny evolutionsteori Martinus, Darwin och intelligent design : en ny evolutionsteori
Therkelsen Ole
I diskussionen om vår evolution får oftast Darwin stå oemotsagd. Det är endast den med religiöst ursprung som går under beteckningen intelligent design som brukar finnas som alternativ. I denna bok ges dock en tredje förklaringsmodell av de komplexa organismerna i naturen, livets uppkomst och utveckling. Martinus (1890-1981) utvecklingslära presenteras här på ett både lättbegripligt och koncist sätt.

Häftad Artikelkod: 75935

100+ i lager
309,00
Fysiken, Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin – GET Fysiken, Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin – GET
Pettersson Leif
En helt Ny Verklighetsförståelse! En modell som uppfyller fysikernas kriterier för Teorin om Allt och möter forskningen i CERN. Beskriver de kvalitativa vakuumenergierna, Grundenergierna i nollpunktsfältet som bygger upp vår fysiska värld, förklarar mörk materia, mörk energi, partiklar, massa, Higgsfältet, gravitationen rummet och tiden m.m.

Flexband Artikelkod: 81410

100+ i lager
329,00
Kosmisk livssyn : Martinus och hans v&#228;rldsbild Kosmisk livssyn : Martinus och hans världsbild
Kalén Nils
Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden.

Pocket Artikelkod: 75745

100+ i lager
129,00
V&#228;rldsl&#228;rare eller falsk profet? : en k&#228;rleksfull granskning av Martinus kosmologi Världslärare eller falsk profet? : en kärleksfull granskning av Martinus kosmologi
Hellertz Pia
Är Martinus livsverk "Tredje Testamentet" det budskap världen väntat på ett par tusen år? Jesus Kristus lovade oss enligt Johannes evangelium att "Hjälparen den Helige Ande" skulle komma och förklara ...

Häftad Artikelkod: 66053

100+ i lager
119,00
&#187;X&#171; : en komplet indf&#248;ring i Martinus Kosmologi, 1 av 4 »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 1 av 4
Bruus-Jensen Per
X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse - Ontologi. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv - forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens natur. BIND 1 af 4.

Häftad Artikelkod: 75291

<100 i lager
499,00
&#187;X&#171; : en komplet indf&#248;ring i Martinus Kosmologi, 2 av 4 »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 2 av 4
Bruus-Jensen Per
X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse - Ontologi. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv - forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens natur. BIND 2 af 4.

Häftad Artikelkod: 75292

<100 i lager
499,00
&#187;X&#171; : en komplet indf&#248;ring i Martinus Kosmologi, 3 av 4 »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 3 av 4
Bruus-Jensen Per
X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse - Ontologi. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv - forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens natur. BIND 3 af 4.

Häftad Artikelkod: 75293

<100 i lager
499,00
&#187;X&#171; : en komplet indf&#248;ring i Martinus Kosmologi, 4 av 4 »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 4 av 4
Bruus-Jensen Per
X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse - Ontologi. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv - forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens natur. BIND 4 af 4.

Häftad Artikelkod: 75294

<100 i lager
499,00
Eksistens og Ud&#248;delighed (bind I-II) : om erkendelsesl&#230;ren i Martinus Kosmologi Eksistens og Udødelighed (bind I-II) : om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi
Bruus-Jensen Per
En dybtgående præsentation af ontologien i det Kosmiske Verdensbillede. – Et helt Nyt Virkelighedskoncept illustrerende et evigt, uendeligt og levende verdensalt, hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende, universel bevidsthed. Møder og kompletterer naturvidenskaben, belyser vor egen og alt levendes Eksistens og Udødelighed …

Häftad Artikelkod: 76117

<100 i lager
479,00
Physics, Martinus cosmology and the theory of everything : the fundamental energy theory – FET Physics, Martinus cosmology and the theory of everything : the fundamental energy theory – FET
Pettersson Leif
The Fundamental Energy Theory - FET provides answers to many unsolved mysteries of physics. FET describes the qualitative vacuum energies, the 'Fundamental Energies' in the zero-point filed underlying and constituting the entire physical world, explaining dark matter, dark energy, particles, mass, Higgs field, gravity, space-time and much more.

Häftad Artikelkod: 88837

<100 i lager
349,00
Martinus’ Spiritual Science: An Original Contribution to Western Esotericism? Martinus’ Spiritual Science: An Original Contribution to Western Esotericism? Nyhet!
Krall Mikael
This book, which is a master’s dissertation, presents the life and spiritual science of the Danish author Martinus Thomsen. It compares his worldview with the worldviews of Helena Petrovna Blavatsky, Rudolf Steiner, and Alice Bailey, as representatives of the most comprehensive Western esoteric philosophies, in the context of Western esoteric traditions in general.

Inbunden Artikelkod: 89313

<100 i lager
329,00
Den intellektualiserade kristendomen Den intellektualiserade kristendomen
Martinus
En samling efterlämnade, oavslutade manuskript av Martinus från början av 1970-talet och fram till hans bortgång 1981. Han berättar närmare om sin bakgrund, sin mission och det berättigade i att kalla sina verk Tredje testamentet.

Inbunden Artikelkod: 86413

100+ i lager
349,00
Kosmiska lektioner 4 Kosmiska lektioner 4
Martinus
Denna pocket innehåller nya upplagor av småböckerna De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok, med tillsammans sex artiklar. Martinus beskriver bland annat reinkarnationen och kretsloppsprincipen i kosmos. Enbart utifrån tanken om alla väsens odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättfärdigt.

Pocket Artikelkod: 86233

100+ i lager
139,00
Kosmiska lektioner Kosmiska lektioner
Martinus
Bokserien Kosmiska lektioner innehåller utvalda artiklar av Martinus, som oftast varit publicerade i de danska så kallade småböckerna och någon gång också utgivna som svenska småböcker. Serien ger en lättläst introduktion till Martinus författarskap och livssyn. Denna första del omfattar 19 artiklar av Martinus.

Pocket Artikelkod: 74817

100+ i lager
139,00
Kosmiska lektioner 3 Kosmiska lektioner 3
Martinus
Hos människan utvecklas humaniteten, vilket gör att man inte vill göra andra levande väsen illa. Detta utvecklar efterhand en ny förmåga, intuitionsförmågan. Kosmiska lektioner 3 innehåller sju artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska och dessutom artikeln ”Den längst levande avguden”.

Pocket Artikelkod: 83978

100+ i lager
99,00
Kosmiska lektioner 2 Kosmiska lektioner 2
Martinus
Martinus förklarar att världsalltet i sin helhet är ett levande väsen. Den mänskliga organismen är ett mikrokosmiskt vintergatssystem, och reinkarnationsprincipen är en realitet i det stora såväl som i det lilla. Kosmiska lektioner 2 innehåller 14 artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska.

Pocket Artikelkod: 80699

100+ i lager
139,00
Den eviga v&#228;rldsbilden. D 6 Den eviga världsbilden. D 6
Martinus
Boken innehåller 23 av Martinus symbolbilder som inte tidigare varit utgivna och behandlar fem stora teman: jordklotets spiralkretslopp, utvecklingsstegen, resan genom dödsriket, polförvandlingen samt den treeniga principen.

Inbunden Artikelkod: 85908

100+ i lager
349,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 5 Den eviga världsbilden, del 5
Martinus
Den eviga världsbilden del 5 innehåller 33 av Martinus symboler (nr 45-77) med symbolförklaringar. En stor del av dessa symboler avhandlar på något sätt psykisk sjukdom.

Inbunden Artikelkod: 80700

100+ i lager
299,00
Genom d&#246;dens port Genom dödens port
Martinus
Det vi kallar ”döden” är egentligen en port in till en annan tillvaroform och är verkligen inget att vara rädd för.

Häftad Artikelkod: 75272

100+ i lager
109,00
Bis&#228;ttning Bisättning
Martinus
Vår kropp är ett universum för de myriader av levande mikroväsen som bygger upp den. Med våra tankar skapar vi yttre klimat och naturkrafter för dessa.

Inbunden Artikelkod: 14901

100+ i lager
229,00
Den idealiska f&#246;dan Den idealiska födan
Martinus
Den vegetariska födan är den naturliga för människan och alltmer nödvändig för att hon ska bli kvitt sjukdom och andra former av olyckligt öde.

Inbunden Artikelkod: 36961

<100 i lager
139,00
Logik Logik
Martinus
I Logik introducerar Martinus många av de tankegångar som förklaras mer djupgående i hans stora verk Livets bok.

Inbunden Artikelkod: 15171

100+ i lager
309,00
Livets Bog, del 3 Livets Bog, del 3
Martinus
Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.

Inbunden Artikelkod: 56651

100+ i lager
349,00
M&#228;nsklighetens &#246;de Mänsklighetens öde
Martinus
En ny världskultur håller på att födas. Orientering om grunddragen i den kosmiska världsstrukturen. Vetenskapen kommer att utvecklas till "kärleksvetenskap". En framtida demokratisk världsregering blir nödvändig som garant för freden och humana förhållanden för alla.

Häftad Artikelkod: 83177

100+ i lager
79,00
B&#246;nens mysterium Bönens mysterium
Martinus
En kritisk syn på ärftlighetsläran. Frågan om vad som är upphovet till våra egenskaper – arvet eller miljön – diskuteras ständigt.

Häftad Artikelkod: 76146

100+ i lager
129,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 1 Den eviga världsbilden, del 1
Martinus
För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg.

Inbunden Artikelkod: 14951

<100 i lager
349,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 2 Den eviga världsbilden, del 2
Martinus
För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg.

Inbunden Artikelkod: 36931

100+ i lager
349,00
Den eviga v&#228;rldsbilden. D 3 och 4 Den eviga världsbilden. D 3 och 4
Martinus
För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg.

Inbunden Artikelkod: 75776

100+ i lager
449,00
F&#246;retal till Livets bog, s&#228;rtryck Företal till Livets bog, särtryck
Martinus
Särtryck ur del 1 med bokens omslag. Här ger Martinus en inblick i de tankar som motiverat hans författarskap.

Häfte Artikelkod: 25325

100+ i lager
49,00
Julevangeliet Julevangeliet
Martinus
Det bibliska julevangeliet handlar inte endast om en historisk tilldragelse utan är även en symbol över jordmänniskans kosmiska öde.

Inbunden Artikelkod: 14991

100+ i lager
139,00
Kosmiska glimtar Kosmiska glimtar
Martinus
Det förekommer tillfällen då människor upplever livet i en kulminerande ljusupp-levelse, ett slags extastillstånd, då allt förnims som strålande lycka och glädje.

Inbunden Artikelkod: 15001

100+ i lager
139,00
Kosmiskt medvetande Kosmiskt medvetande
Martinus
Vägen till det kosmiska medvetandet går genom utvecklingen av förmågan att förstå och förlåta medvarelserna.

Inbunden Artikelkod: 15011

100+ i lager
139,00
Kring min missions f&#246;delse Kring min missions födelse
Martinus
Här presenterar Martinus sig själv och redogör för de omständigheter och händelser, de djupgående upplevelser, som en gång totalt förändrade hans liv och som satte honom i stånd att beskriva den ...

Inbunden Artikelkod: 15021

<100 i lager
139,00
Kulturens skapelse Kulturens skapelse
Martinus
Om de faktorer som ligger bakom den mänskliga kulturens utveckling, ända fram till dagens krigströtta värld.

Inbunden Artikelkod: 15031

100+ i lager
139,00
Livets Bog, del 2 Livets Bog, del 2
Martinus
Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.

Inbunden Artikelkod: 74472

100+ i lager
349,00
Livets Bog, del 5 Livets Bog, del 5
Martinus
Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.

Inbunden Artikelkod: 15141

100+ i lager
349,00
Livets Bog, del 6 Livets Bog, del 6
Martinus
Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.

Inbunden Artikelkod: 15151

100+ i lager
349,00
Livets Bog, del 7 Livets Bog, del 7
Martinus
Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.

Inbunden Artikelkod: 15161

100+ i lager
349,00
Livets bog. Del 4 Livets bog. Del 4
Martinus
Livets bok är Martinus stora, centrala verk... Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.

Inbunden Artikelkod: 81330

100+ i lager
349,00
Livets v&#228;g Livets väg
Martinus
Livet leder mänskligheten från mörker till ljus i ett kosmiskt kretslopp som garanterar väsendena ett evigt liv.

Inbunden Artikelkod: 15041

100+ i lager
139,00
Meditation Meditation
Martinus
Att meditera är att tänka över livet. Vissa former av meditation kan ge upplevelser av kosmiska glimtar, men är inte alltid riskfria. En meditation utan mentala risker är bönen ”Fader vår”.

Inbunden Artikelkod: 15051

<100 i lager
139,00
M&#228;nskligheten och v&#228;rldsbilden Mänskligheten och världsbilden
Martinus
Naturvetenskapen kan endast registrera naturens yttre, mekaniska sida, dess energiprocesser och materierörelser, som uttrycks i mått- och vikt.

Inbunden Artikelkod: 15061

100+ i lager
139,00
P&#229;sk Påsk
Martinus
Världsåterlösaren och mänskligheten För ungefär tvåtusen år sedan mottog vår kultur en human impuls genom Jesus från Nasaret.

Häftad Artikelkod: 66043

100+ i lager
129,00
Tv&#229; slags k&#228;rlek Två slags kärlek
Martinus
Ordet ”kärlek” förknippar vi normalt med förälskelse och parförhållanden. Men det är bara begränsade uttryck för denna centrala livsfunktion: ...

Inbunden Artikelkod: 15081

100+ i lager
139,00
Vad &#228;r sanning? Vad är sanning?
Martinus
Människans förmåga att tro på religiösa auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen baseras i stället alltmer på fakta, vetande och egen erfarenhet. Om innebörden i begreppet ”Kristi återkomst”.

Inbunden Artikelkod: 15091

100+ i lager
139,00
V&#228;gen till invigning Vägen till invigning
Martinus
Ödmjukhet är detsamma som självkännedom, insikt i den egna fullkomligheten och ofullkomligheten, och är vägen till all visdom.

Inbunden Artikelkod: 15101

100+ i lager
139,00
FirstPrevSida 1 av 212NextLast

Evenemang:

Plushealing - Medial vägledning - Tarot- Astrologi - Coaching -Fristående Plushealinginitiering

Charliee arbetar med att sprida kunskap om Maria Magdalena energin, den sanna sexualiteten och den heliga graalen. Hon hjälper dig att aktivera Maria Magdalena energin inom dig själv och återkoppla dig till Moder Jord. Charliee ger dig budskap från sin healingkanal som kan hjälpa dig framåt på din livsväg. Hon ger Plushealing och kan hjälpa dig att återknyta kontakten med ditt inre barn och med de känslor som ligger i vägen för att du skall bli hel som människa. Hon använder sig av Tarotkort som ett redskap för att öppna upp för intuitionen, leken och kreativiteten. Plushealing är en healingmetod som tar dig djupt ned i ditt undermedvetna och söker kontakt med de blockeringar och undertryckta känslor som ligger i vägen för att du skall kunna förverkliga dina drömmar på jorden. Boka din tid via plushealing@hotmail.com eller telefon 070-772 88 08, även drop in i mån av lediga tider.

Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 /30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 13 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 20 nov kl 11.00-18.00
Plats:
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 27 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35

Inträde: 500 kr

Susanne Ankarkrans Universell kommunikatör™ , Reconnective Healing® och The Reconnection® Måndagar på Vattumannen

- få kärleksfulla uppmuntrande svar från universum. Susanne arbetar som en ren kanal som förmedlar information, vägledning och svar från Universum, guider, änglar och andra ljusvarelser Är du nyfiken på vad 2019 har i sitt sköte? Hur ser min ekonomiska framtid ut – jobb & pengar? Lever jag i rätt relation/ när hittar jag den rätte? Vad kan jag göra för min hälsa? Under en Medial Vägledningssession kommer du att få hjälpande, stärkande och kärleksfulla budskap från universum. En Universell kommunikatör jobbar inte med att ta kontakt med tex anhöriga utan verkar som en kanal för information från guider, änglar och andra ljusvarelser. Först tar jag emot information utan att du berättar något så att de får förmedla sig först, sen är de fritt fram för dig att ställa frågor. Det kan vara bra att förbereda dina frågor i förväg. Susanne är certifierad för att på ett professionellt sätt kunna hjälpa sina klienter på bästa sätta att få bra kontakt och vägledning och klara budskap. Reconnective Healing® Reconnective Healing är ett nytt mer omfattande sätt att nå balans, healande och utveckling. Healingen verkar inte bara fysiskt, psykiskt eller känslomässigt utan med hela dig! Många klienter beskriver hur det blivit av med psykiska, mentala och/eller fysiska smärtor och besvär, hur livet blivit lättare och roligare, relationer förbättrats, rädslor och ångest försvunnit. Det forskas grundligt kring Reconnective Healing och denna återkoppling får starkt stöd av de senaste teorierna på de nukleära och kvantfysiska områdena. Reconnective Healing är mer än vi normalt förknippar med healing vi arbetar inte bara med energi utan också med ett mer omfattande fält av ljus och information. Klicka på bilden för bokning och mer information. Varmt välkommen.

Klicka på rubriken för att boka och läsa mer
Fre 15 nov kl 11.00-18.00
Klicka på rubriken för att boka och läsa mer
Fre 22 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35

Inträde: 900 kr

Energy Medicine – för Energi-boost i vardagen

Unikt tillfälle att uppleva Energy Medicine – din Energi-boost i Vardagen! Med Ann-Christin Rosén. Du får prova på enkla rörelser för att stödja flödet i kroppen, övningar som du kan använda hemma. Du får veta mer om hur Energy Medicine använder energibalansering för kropp, känslor och psyke med praktiska övningar och vid behandling. T.ex. ”5-minutersrutinen”, lymfmassage, energitest, balansera meridianer, olika energisystem i kroppen. ”Energi i vardagen” passar alla. Enkla rörelser för hälsan och kroppens egen förmåga att: stödja immunförsvar, smärtlindring och stresshantering ”Jag vill bidra med att sprida kunskap om att med enkla medel hjälpa kroppens egen stresshantering och immunförsvar att läka sig själv genom övningar och beröring.” Träffen leds av Ann-Christin Rosén. Hon lär ut rörelser från Eden Energy Medicine, en metod som kombinerar behandling med praktiska övningar som du kan använda hemma. Metodens syfte är energibalansering för kropp, känslor och psyke. Eden Energy Medicine (EEM) använder kunskap och erfarenhet från bl.a. traditionell kinesisk medicin, tibetanska läror, samt modern västerländsk hjärnforskning. EEM inkluderar akupressur, lymfmassage, kinesiologi, tapping, Chakra-balansering, stärkande av Auran, bindvävsmassage, reflexologi mm. Under träffen introducerar Ann-Christin ”Energy Medicine” genom att lära ut enkla rörelser för att stödja flödet i kroppen, samt berättar mer om metoden. Klicka på bilden för att läsa mer om Ann-Christin

Föranmälan till bokhandeln@vattumannen.se. Drop in i mån av plats
Lör 16 nov kl 13.00-15.00
Plats: Vattumannen

Inträde: 350 kr

Fler evenemang...

Evenemang

Meditationskudde: rund mandala (bl&#229;, gr&#246;n och vit)
Meditationskudde: rund mandala (blå, grön och vit)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
Tillf slut
499,00
Meditationskudde: rund (gr&#246;n)
Meditationskudde: rund (grön)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
<100 i lager
499,00
Pendel: snurra med r&#228;nder (m&#228;ssing)
Pendel: snurra med ränder (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<100 i lager
169,00
Pendel: rund kon (m&#228;ssing)
Pendel: rund kon (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<10 i lager
109,00
Meditationspall (konkav)
Meditationspall (konkav)
Meditationspall i naturligt mangoträ som med sin konkave rundning och lätt lutande form ger bra stöd för ryggen under långa meditationer.
Tillf slut
429,00
Pekare: m&#228;ssing och svart loquat
Pekare: mässing och svart loquat
Två stycken pekare i mässing med handtag i svart loquat (mispelträ). Pekare har samma användningsområde som slagruta eller pendelspröt. Man kan använda dem för att få svar på frågor eller för att hitta saker. Du bestämmer innan användning vad olika utslag betyder men en vanlig tolkning är att svaret är ja när pinnarna vänds utåt eller nej när de vänds inåt.
Tillf slut
329,00
Pendelspr&#246;t: brun loquat och m&#228;ssingspets
Pendelspröt: brun loquat och mässingspets
Det här pendelspröt har handtag i brun, naturlig loquat (mispelträ) och en mässingspets i änden. Pinnen är delvis spiralformad. Man använder pendelspröt på liknande sätt som en slagruta eller en pendel, till exempel för att få svar på frågor eller leta efter saker. Det är även väldigt enkelt att använda i naturen. Du bestämmer innan vad olika utslag betyder.
Tillf slut
239,00
"Det enda varaktiga är förändring" - Buddha