Vattumannen på Facebook!Ekvist - e-handel och logistik

Om SSL-certifikat  

Sökresultat

Lager gäller postorder, ej butik!

Priset gäller postorder, ej butik!

Sortera efter:
Sol & måne : glimtar från 10 år i lära hos en modern mystiker och intuitionsbegåvning Sol & måne : glimtar från 10 år i lära hos en modern mystiker och intuitionsbegåvning
Bruus-Jensen Per
Per Bruus-Jensen skildrar den unika undervisning han fick av den store danske intuitionsfilosofen Martinus samt deras arbete och kontakt i vardagen. En fin introduktion till Martinus Kosmologi och det Kosmiska Paradigmet som bl.a. visar att världsalltet är levande och oändligt, belyser existensen och hur vi överlever döden... Många unika bilder.

Inbunden Artikelkod: 75781

100+ i lager
319,00
Livet och det slutna rummet : en skildring av evolutionen som ett gudomligt experiment i stoft och ande Livet och det slutna rummet : en skildring av evolutionen som ett gudomligt experiment i stoft och ande
Bruus-Jensen Per
Handlar om livets mening, belyser människans utveckling inkl. hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv, hur vi formar vårt öde samt hur evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. En helt Ny Verklighetsförståelse som bygger broar till både religion och vetenskap, vi möter en Större Verklighet och allt får en djupare mening.

Häftad Artikelkod: 75991

<100 i lager
349,00
&#187;X&#171; : en komplet indf&#248;ring i Martinus Kosmologi, 1 av 4 »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 1 av 4
Bruus-Jensen Per
X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse - Ontologi. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv - forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens natur. BIND 1 af 4.

Häftad Artikelkod: 75291

<100 i lager
499,00
&#187;X&#171; : en komplet indf&#248;ring i Martinus Kosmologi, 2 av 4 »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 2 av 4
Bruus-Jensen Per
X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse - Ontologi. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv - forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens natur. BIND 2 af 4.

Häftad Artikelkod: 75292

<100 i lager
499,00
&#187;X&#171; : en komplet indf&#248;ring i Martinus Kosmologi, 3 av 4 »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 3 av 4
Bruus-Jensen Per
X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse - Ontologi. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv - forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens natur. BIND 3 af 4.

Häftad Artikelkod: 75293

<100 i lager
499,00
&#187;X&#171; : en komplet indf&#248;ring i Martinus Kosmologi, 4 av 4 »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 4 av 4
Bruus-Jensen Per
X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse - Ontologi. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv - forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens natur. BIND 4 af 4.

Häftad Artikelkod: 75294

<100 i lager
499,00
Det Kosmiske Gudsbegreb Det Kosmiske Gudsbegreb
Bruus-Jensen Per
Et nyt syn på gudsbegrebet i overensstemmelse med den viden om verden vi i dag råder over. Gud ses som et altomfattende kosmisk væsen, der gennemsyrer hele verdensaltet. Åbner for et møde med det guddommelige og evige inden i os kontra hele det uendelige univers … Taler til både naturvidenskaben, religionerne og det enkelte menneske i hverdagen.

Häftad Artikelkod: 75500

<100 i lager
179,00
Eksistens og Ud&#248;delighed (bind I-II) : om erkendelsesl&#230;ren i Martinus Kosmologi Eksistens og Udødelighed (bind I-II) : om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi
Bruus-Jensen Per
En dybtgående præsentation af ontologien i det Kosmiske Verdensbillede. – Et helt Nyt Virkelighedskoncept illustrerende et evigt, uendeligt og levende verdensalt, hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende, universel bevidsthed. Møder og kompletterer naturvidenskaben, belyser vor egen og alt levendes Eksistens og Udødelighed …

Häftad Artikelkod: 76117

<100 i lager
479,00
En rejse gennem Mayas Sl&#248;r : introduktion til et kosmisk paradigmeskifte En rejse gennem Mayas Slør : introduktion til et kosmisk paradigmeskifte
Bruus-Jensen Per
Fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheder råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet påvises som levende, uendeligt og evigt. En spændende rejse gennem det fysisk materielle til en bagvedliggende immateriel basis. Illustrerer også et fascinerende møde mellem Science and Spirituality. Et Nyt Kosmisk Paradigme!

Häftad Artikelkod: 76175

<100 i lager
159,00
I Begyndelsen var Tomheden I Begyndelsen var Tomheden
Bruus-Jensen Per
Fokuserer på centrale ontolgiske dele i det Kosmiska Verdensbillede. Forklarer vor fysiske verden som hvilende på et immaterielt grundlag og belyser samtidig vor oplevelse af Livet og Virkeligheden – vor bevidsthed. Redegøre for objektiv resp. subjektiv virkelighed. Kaster nyt lys over evolutionen og forklarer hvorledes vi overlever døden.

Häftad Artikelkod: 75285

<100 i lager
489,00
Kosmisk Kemi : Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praxis Kosmisk Kemi : Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praxis
Bruus-Jensen Per
En Ny Virkelighedsforståelse! Beskriver de subtile Vakuumenergier/Grundenergier som Allt er dannet af – fra den mest massive fysiske materie til det mest subtile, der eksisterer, inkl. vort bevidsthedsliv; tanker, følelser etc. E=mc² udvikles til X2=mc². Energibegrebet tydeliggøres som noget immaterielt. Belyser også vores udødelighed og udvikling.

Häftad Artikelkod: 75284

<100 i lager
289,00
LIVET og det lukkede rum LIVET og det lukkede rum
Bruus-Jensen Per
Handler om livets mening; belyser menneskets udvikling – inkl. hvordan vi overlever døden og udvikles fra liv til liv samt hvorledes vi former vor skæbne. Livet og evolutionen vises som et hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en altomfattende bevidsthed.

Häftad Artikelkod: 75286

Tillf slut
299,00
MARTINUS KOSMOLOGI : en kort pr&#230;sentation MARTINUS KOSMOLOGI : en kort præsentation
Bruus-Jensen Per
Kort og letlæst introduktion til den store danske mystiker og intuitionsfilosof Martinus og hans Kosmiske Verdensbillede. En helt Ny Virkelighedsforståelse; kompletterer og møder naturvidenskaben, giver logiske svar på mange af tilværelsens uløste gåder. Vor eksistens og udødelighed belyses. Ett levende Kosmos – vi møder en Større Virkelighed …

Häftad Artikelkod: 76424

<100 i lager
129,00
Mennesket og Den Seksuelle Revolution : om n&#230;stek&#230;rlighedens organiske grundlag og udvikling Mennesket og Den Seksuelle Revolution : om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling
Bruus-Jensen Per
Mennesket befinder sig netop nu på tærskelen til en revolutionerende forvandling af sin seksualitet og mentalitet, der samtidig indebærer en udvikling fra egoisme til altruisme. Bogen belyser, hvorledes dette går til, samt hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv. Vi får en dybere forståelse af seksualiteten og os selv.

Häftad Artikelkod: 75288

<100 i lager
259,00
Mennesket og den skjulte GUD Mennesket og den skjulte GUD
Bruus-Jensen Per
Et dybdeborende billede af gudsbegrebet, vi møder det altomfattende og alle steds nærværende Guddommelige Noget og får en fremstilling af den evige, kosmiske verdensorden, illustrerende livet, tilværelsen, evolutionen, udødelighed m.m. – inkl. en rationel redegørelse for religionernes gudsbegreb og besvarende de store eksistentielle spørgsmål.

Häftad Artikelkod: 75287

<100 i lager
309,00
Mennesket og Livsmysteriet : Introduktion til et Kosmisk Livssyn Mennesket og Livsmysteriet : Introduktion til et Kosmisk Livssyn
Bruus-Jensen Per
Iflg. det materialistiske livssyn er livet blot et tilfældigt fysisk fænomen og evolutionen ses som et resultat af rene tilfældigheder i samspil med blinde naturlove. Bogen præsenterer et Nyt Virkelighedssyn, iflg. hvilket livet er evigt, universet levende og uendeligt, og evolutionen styret af en altomfattende bevidsthed. Et Kosmisk Paradigme!

Häftad Artikelkod: 76425

<100 i lager
169,00
Projekt LIV : om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i st&#248;v og &#229;nd Projekt LIV : om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd
Bruus-Jensen Per
Naturvidenskabens teorier om at livet spontant er opstået ud af materien og at evolutionen er tilfældig, står i direkte kontrast til mystikeren og intuitionsfilosofen Martinus’ beskrivelse af fænomenet LIV. En helt ny virkelighedsforståelse hvor evolutionen fremstilles som et hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en altomfattende bevidsthed.

Häftad Artikelkod: 81752

<100 i lager
339,00
Projekt LIV : om utvecklingen Projekt LIV : om utvecklingen
Bruus-Jensen Per
Naturvetenskapens tanke att livet uppstått ur materien och att evolutionen är slumpmässig, ställs i kontrast till den store intuitionsfilsofen och mystikern Martinus analyser av begreppet LIV. En helt Ny Verklighetsförståelse där evolutionen påvisas som ett avsiktligt och ändamålsenligt evighetsprojekt, styrt av ett alltomfattande medvetande.

Häftad Artikelkod: 14763

<100 i lager
189,00
Slangens d&#248;d : et fremtidssyn i tre billeder Slangens død : et fremtidssyn i tre billeder
Bruus-Jensen Per
Giver håb for fremtiden i en tid præget af utallige globale kriser. Beskriver med udgangspunkt i religion og myter hvorledes "det onde" kulminerer samt at menneskeheden er ved et afgørende vendepunkt. Vi tager nu de første skridt til et Homokratisk Samfund, kendetegnet ved et maksimum af total altruisme. En højaktuel fremtidsvision!

Häftad Artikelkod: 76427

<100 i lager
189,00
M&#228;nniskan och Livsmysteriet : Introduktion till en Kosmisk Livssyn Människan och Livsmysteriet : Introduktion till en Kosmisk Livssyn
Bruus-Jensen Per
Enligt den materialistiska livssynen är livet bara ett slumpartat fysiskt fenomen, evolutionen resultatet av tillfälligheter i samspel med blinda naturlagar. Boken presenterar en Ny Verklighetsförståelse, enligt vilken livet är evigt, universum är levande och oändligt, och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Ett Kosmiskt Paradigm!

Inbunden Artikelkod: 14751

Slut hos leverantör
169,00
SOL &amp; M&#197;NE : Glimt fra 10 &#229;r i l&#230;re hos en stor, moderne mystiker og intuitionsbegavelse … SOL & MÅNE : Glimt fra 10 år i lære hos en stor, moderne mystiker og intuitionsbegavelse …
Bruus-Jensen Per
Per Bruus-Jensen skildrer den unikke undervisning han fik af den store danske intuitionsbegavelse Martinus og belyser samarbejdet og kontakten i hverdagen. En fin introduktion til Martinus Kosmologi og det Kosmiske Paradigme, der bl.a. fremstiller verdensaltet som levende og uendeligt samt belyser eksistensen og hvorledes vi overlever døden m.m...

Inbunden Artikelkod: 75290

Slut hos leverantör
319,00

Evenemang:

Plushealing - Medial vägledning - Tarot- Astrologi - Coaching -Fristående Plushealinginitiering

Charliee arbetar med att sprida kunskap om Maria Magdalena energin, den sanna sexualiteten och den heliga graalen. Hon hjälper dig att aktivera Maria Magdalena energin inom dig själv och återkoppla dig till Moder Jord. Charliee ger dig budskap från sin healingkanal som kan hjälpa dig framåt på din livsväg. Hon ger Plushealing och kan hjälpa dig att återknyta kontakten med ditt inre barn och med de känslor som ligger i vägen för att du skall bli hel som människa. Hon använder sig av Tarotkort som ett redskap för att öppna upp för intuitionen, leken och kreativiteten. Plushealing är en healingmetod som tar dig djupt ned i ditt undermedvetna och söker kontakt med de blockeringar och undertryckta känslor som ligger i vägen för att du skall kunna förverkliga dina drömmar på jorden. Boka din tid via plushealing@hotmail.com eller telefon 070-772 88 08, även drop in i mån av lediga tider.

Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 20 nov kl 11.00-18.00
Plats:
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 27 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35

Inträde: 500 kr

Susanne Ankarkrans Universell kommunikatör™ , Reconnective Healing® och The Reconnection® Måndagar på Vattumannen

- få kärleksfulla uppmuntrande svar från universum. Susanne arbetar som en ren kanal som förmedlar information, vägledning och svar från Universum, guider, änglar och andra ljusvarelser Är du nyfiken på vad 2019 har i sitt sköte? Hur ser min ekonomiska framtid ut – jobb & pengar? Lever jag i rätt relation/ när hittar jag den rätte? Vad kan jag göra för min hälsa? Under en Medial Vägledningssession kommer du att få hjälpande, stärkande och kärleksfulla budskap från universum. En Universell kommunikatör jobbar inte med att ta kontakt med tex anhöriga utan verkar som en kanal för information från guider, änglar och andra ljusvarelser. Först tar jag emot information utan att du berättar något så att de får förmedla sig först, sen är de fritt fram för dig att ställa frågor. Det kan vara bra att förbereda dina frågor i förväg. Susanne är certifierad för att på ett professionellt sätt kunna hjälpa sina klienter på bästa sätta att få bra kontakt och vägledning och klara budskap. Reconnective Healing® Reconnective Healing är ett nytt mer omfattande sätt att nå balans, healande och utveckling. Healingen verkar inte bara fysiskt, psykiskt eller känslomässigt utan med hela dig! Många klienter beskriver hur det blivit av med psykiska, mentala och/eller fysiska smärtor och besvär, hur livet blivit lättare och roligare, relationer förbättrats, rädslor och ångest försvunnit. Det forskas grundligt kring Reconnective Healing och denna återkoppling får starkt stöd av de senaste teorierna på de nukleära och kvantfysiska områdena. Reconnective Healing är mer än vi normalt förknippar med healing vi arbetar inte bara med energi utan också med ett mer omfattande fält av ljus och information. Klicka på bilden för bokning och mer information. Varmt välkommen.

Klicka på rubriken för att boka och läsa mer
Fre 22 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35

Inträde: 900 kr

Fler evenemang...

Evenemang

Meditationskudde: rund mandala (bl&#229;, gr&#246;n och vit)
Meditationskudde: rund mandala (blå, grön och vit)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
Tillf slut
499,00
Meditationskudde: rund (gr&#246;n)
Meditationskudde: rund (grön)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
<100 i lager
499,00
Pendel: snurra med r&#228;nder (m&#228;ssing)
Pendel: snurra med ränder (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<100 i lager
169,00
Pendel: rund kon (m&#228;ssing)
Pendel: rund kon (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<10 i lager
109,00
Meditationspall (konkav)
Meditationspall (konkav)
Meditationspall i naturligt mangoträ som med sin konkave rundning och lätt lutande form ger bra stöd för ryggen under långa meditationer.
Tillf slut
429,00
Pekare: m&#228;ssing och svart loquat
Pekare: mässing och svart loquat
Två stycken pekare i mässing med handtag i svart loquat (mispelträ). Pekare har samma användningsområde som slagruta eller pendelspröt. Man kan använda dem för att få svar på frågor eller för att hitta saker. Du bestämmer innan användning vad olika utslag betyder men en vanlig tolkning är att svaret är ja när pinnarna vänds utåt eller nej när de vänds inåt.
Tillf slut
329,00
Pendelspr&#246;t: brun loquat och m&#228;ssingspets
Pendelspröt: brun loquat och mässingspets
Det här pendelspröt har handtag i brun, naturlig loquat (mispelträ) och en mässingspets i änden. Pinnen är delvis spiralformad. Man använder pendelspröt på liknande sätt som en slagruta eller en pendel, till exempel för att få svar på frågor eller leta efter saker. Det är även väldigt enkelt att använda i naturen. Du bestämmer innan vad olika utslag betyder.
Tillf slut
239,00
"Lär dig se med samma blick på alla varelser, att se ett enda jag i alla" - Srimad Bhagavatam