Vattumannen på Facebook!Ekvist - e-handel och logistik

Om SSL-certifikat  

Sökresultat

Lager gäller postorder, ej butik!

Priset gäller postorder, ej butik!

Sortera efter:
FirstPrevSida 1 av 212NextLast
Atomens medvetande Atomens medvetande
Bailey Alice A
Den moderna människan använder oftast ett materialistiskt och vetenskapligt perspektiv för att försöka förstå världsalltet och sin position i det.

Häftad Artikelkod: 31483

<100 i lager
109,00
D&#246;den : det stora &#228;ventyret Döden : det stora äventyret
Bailey Alice A
Ökad reflektion kring döden gör att allt fler människor kommer dödens realitet tillräckligt nära för att porten till den intuitiva sanningen om dödens natur skall börja öppna sig i deras eget medvetande.

Häftad Artikelkod: 75497

<100 i lager
139,00
En avhandling om kosmisk eld En avhandling om kosmisk eld
Bailey Alice A
Människan har alltid sökt svaret på livets gåta. Hon vill ha en världsförklaring som också låter henne känna att hon är inordnad i enmeningsfull helhet som inte bara ger en högre mening med det ...

Häftad Artikelkod: 57073

<100 i lager
409,00
En avhandling om vit magi eller l&#228;rjungens v&#228;g (3u) En avhandling om vit magi eller lärjungens väg (3u)
Bailey Alice A
Denna bok om vit magi ställer den andligt grundade kreativiteten i centrum, och därmed människans möjligheter att genom sitt skapande arbete verka för det goda.

Häftad Artikelkod: 12153

<100 i lager
259,00
En sj&#228;lvbiografi En självbiografi
Bailey Alice A
Allt fler känner till och accepterar att vi lever i övergången mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder.

Häftad Artikelkod: 12103

<10 i lager
169,00
Esoterisk astrologi Esoterisk astrologi
Bailey Alice A
I denna bok inordnas astrologin i den uråldriga visdomens världsbild och människosyn. Kända astrologiska begrepp som planeter och stjärnbilder relateras till de sju strålarna, till människans ...

Häftad Artikelkod: 12123

<100 i lager
259,00
Esoterisk l&#228;kekonst (2u) Esoterisk läkekonst (2u)
Bailey Alice A
Denna bok innehåller en systematisk genomgång av sjukdomarnas grundläggande orsaker med utgångspunkt från den uråldriga visdomens syn på människans natur.

Häftad Artikelkod: 12143

<100 i lager
269,00
Esoterisk psykologi. 1 (2u) Esoterisk psykologi. 1 (2u)
Bailey Alice A
Med utgångspunkt från den uråldriga visdomens syn på människan som monad, själ och personlighet ger denna första del av verket Esoterisk psykologi en introduktion till en psykologi baserad på en ...

Häftad Artikelkod: 65643

<100 i lager
219,00
Esoterisk psykologi. 2 Esoterisk psykologi. 2
Bailey Alice A
Denna andra del av verket Esoterisk psykologi presenterar en andlig utvecklingspsykologi med unik spännvidd och insiktsfullhet.

Häftad Artikelkod: 12083

<100 i lager
259,00
Fr&#229;n intellekt till intuition Från intellekt till intuition
Bailey Alice A
I vår tid är utbudet av olika meditationsformer stort, men samtidigt kan det vara svårt att bedöma de olika metodernas värde.

Häftad Artikelkod: 34163

<100 i lager
159,00
Glamour : ett v&#228;rldsproblem Glamour : ett världsproblem
Bailey Alice A
Glamour är den samlande beteckningen på de vanföreställningar och villfarelser som finns på alla de plan där personlighetens liv utspelas.

Häftad Artikelkod: 70523

<10 i lager
159,00
Invigning (2u) Invigning (2u)
Bailey Alice A
Denna bok behandlar människans andliga utvecklingsväg. Vi får följa hennes från de första stegen på prövostigen då hon på olika sätt försöker utveckla sin personlighet.

Häftad Artikelkod: 12053

<100 i lager
149,00
Jesu invigningar Jesu invigningar
Bailey Alice A
Denna bok ger en klar bild av Jesu centrala roll i den mänskliga andliga utvecklingshistorien. Detta är mycket angeläget eftersom långa tider av kyrklig standardförkunnelse har skapat en mur av ...

Häftad Artikelkod: 12133

<10 i lager
169,00
Kristi &#229;terkomst Kristi återkomst
Bailey Alice A
Kärnpunkten i denna bok är påståendet att Kristus har beslutat återkomma och att Han nu bara avvaktar det rätta tillfället! Men det är inte den konventionella förkunnelsens Kristus som skall komma.

Häftad Artikelkod: 12043

<10 i lager
139,00
L&#228;rjungaskap i den nya tids&#229;ldern - I Lärjungaskap i den nya tidsåldern - I
Bailey Alice A
Denna bok handlar om en grupp på drygt 40 personer och den undervisning som gruppmedlemmarna får av Mästaren D.K. Hans personliga instruktioner präglas av respektfull psykologisk inlevelse och förståelse. Och de framförs med en skarpsynt rättframhet som erbjuder maximala utvecklingsmöjligheter för den som vill göra snabba andliga framsteg.

Häftad Artikelkod: 82960

<10 i lager
319,00
M&#228;nsklighetens problem Mänsklighetens problem
Bailey Alice A
Mänskligheten genomlever för närvarande en mycket svår kris som ur esoteriskt perspektiv är förknippad med övergången från Fiskarnas till Vattumannens tidsålder.

Häftad Artikelkod: 12113

<100 i lager
139,00
Nationernas &#246;de Nationernas öde
Bailey Alice A
Denna bok visar hur man med utgångspunkt från den uråldriga visdomens insikter om de sju strålarna och deras inkarnationscykler, och den esoteriska astrologins principer för strålenergiernas ...

Häftad Artikelkod: 24923

<10 i lager
139,00
Ockult meditation (2u) Ockult meditation (2u)
Bailey Alice
Denna bok innehåller bland annat en systematisk genomgång av meditationens syfte och funktion, men också av dess risker.

Häftad Artikelkod: 12063

<100 i lager
179,00
Str&#229;larna och invigningarna Strålarna och invigningarna
Bailey Alice A
Den första delen av denna bok ger ett nytt och omvälvande perspektiv på invigningens väg. Begreppet invigning associeras oftast med storslagna ceremonier som bekräftar att den enskilda människans ...

Häftad Artikelkod: 74939

<100 i lager
309,00
Telepati och eterkroppen (2u) Telepati och eterkroppen (2u)
Bailey Alice A
I denna bok sätts begreppet telepati in i ett vitt kosmologiskt perspektiv. Tillvaron betraktas som en helhet där varje del är förbunden med varje annan del och helheten genom ett informationsbärande ...

Häftad Artikelkod: 12033

<100 i lager
139,00
Trettio &#229;rs arbete Trettio års arbete
Bailey Alice A
Alice A. Baileys 30-åriga (1919–1949) mentalt telepatiska samarbete med Tibetanen – Mästaren Djwhal Khul – resulterade i 19 böcker, som nedtecknades genom ett slags diktamen.

Häfte Artikelkod: 11985

<100 i lager
49,00
Utbildning i den nya tids&#229;ldern Utbildning i den nya tidsåldern
Bailey Alice A
I denna bok skisseras en djärv vision för framtidens utbildningssystem. Författaren menar nämligen att en ny utbildning behöver utvecklas, vars mål och metoder står i samklang med den uråldriga ...

Häftad Artikelkod: 12093

<10 i lager
139,00
Glamour - world problem Glamour - world problem
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301097

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
219,00
Seven rays of life Seven rays of life
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301424

<10 i lager
289,00
Treatise on white magic Treatise on white magic
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301233

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
319,00
Animal kingdom - a spiritual perspective
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301455

Tillf slut
129,00
Consciousness of the atom
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301011

Tillf slut
199,00
Death - the great adventure
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301387

Tillf slut
199,00
Destiny of the nations
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301028

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
199,00
Discipleship in the new age
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301042

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
349,00
Discipleship in the new age, vol. 1
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301035

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
349,00
Education in the new age
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301059

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
199,00
Esoteric healing, vol 4
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301219

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
339,00
Esoteric psychology
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301189

Tillf slut
299,00
Esoteric psychology
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301196

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
339,00
Externalization of the hierarchy
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301066

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
319,00
From bethlehem to calvary - initiations of jesus
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301073

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
219,00
From intellect to intuition
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301080

Tillf slut
219,00
Initiation, human and solar
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301103

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
219,00
Labours of hercules - an astrological interpretation
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301370

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
219,00
Letters on occult meditation
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301110

Tillf slut
289,00
Light of the soul - yoga sutras of patanjali
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301127

Tillf slut
299,00
Ponder On This (Mp3, Cd-Rom)
Bailey Alice

Multimedia Artikelkod: 9780853302315

Tillf slut
349,00
Problems Of Humanity
Bailey Alice

Häftad Artikelkod: 9780853301134

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
179,00
Rays and the initiations
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301226

Tillf slut
339,00
Reappearance of the christ
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301141

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
179,00
Seventh ray - revealer of the new age
Bailey Alice A
To aid men and women endeavouring to prepare themselves for group service during this trasitional era, the Tibetan Master Djwhal Khul suggested the study of all that he had written on the seventh Ray ...

Häftad Artikelkod: 9780853301417

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
179,00
Soul and its mechanism
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301158

Tillf slut
199,00
Telepathy and etheric vehicle
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301165

Tillf slut
219,00
Treatise on cosmic fire
Bailey Alice A

Häftad Artikelkod: 9780853301172

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
599,00
FirstPrevSida 1 av 212NextLast

Evenemang:

Susanne Ankarkrans Universell kommunikatör™ , Reconnective Healing® och The Reconnection® Måndagar på Vattumannen

- få kärleksfulla uppmuntrande svar från universum. Susanne arbetar som en ren kanal som förmedlar information, vägledning och svar från Universum, guider, änglar och andra ljusvarelser Är du nyfiken på vad 2019 har i sitt sköte? Hur ser min ekonomiska framtid ut – jobb & pengar? Lever jag i rätt relation/ när hittar jag den rätte? Vad kan jag göra för min hälsa? Under en Medial Vägledningssession kommer du att få hjälpande, stärkande och kärleksfulla budskap från universum. En Universell kommunikatör jobbar inte med att ta kontakt med tex anhöriga utan verkar som en kanal för information från guider, änglar och andra ljusvarelser. Först tar jag emot information utan att du berättar något så att de får förmedla sig först, sen är de fritt fram för dig att ställa frågor. Det kan vara bra att förbereda dina frågor i förväg. Susanne är certifierad för att på ett professionellt sätt kunna hjälpa sina klienter på bästa sätta att få bra kontakt och vägledning och klara budskap. Reconnective Healing® Reconnective Healing är ett nytt mer omfattande sätt att nå balans, healande och utveckling. Healingen verkar inte bara fysiskt, psykiskt eller känslomässigt utan med hela dig! Många klienter beskriver hur det blivit av med psykiska, mentala och/eller fysiska smärtor och besvär, hur livet blivit lättare och roligare, relationer förbättrats, rädslor och ångest försvunnit. Det forskas grundligt kring Reconnective Healing och denna återkoppling får starkt stöd av de senaste teorierna på de nukleära och kvantfysiska områdena. Reconnective Healing är mer än vi normalt förknippar med healing vi arbetar inte bara med energi utan också med ett mer omfattande fält av ljus och information. Klicka på bilden för bokning och mer information. Varmt välkommen.

Klicka på rubriken för att boka och läsa mer
Fre 22 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35

Inträde: 900 kr

Energy Medicine – för Energi-boost i vardagen

Unikt tillfälle att uppleva Energy Medicine – din Energi-boost i Vardagen! Med Ann-Christin Rosén. Du får prova på enkla rörelser för att stödja flödet i kroppen, övningar som du kan använda hemma. Du får veta mer om hur Energy Medicine använder energibalansering för kropp, känslor och psyke med praktiska övningar och vid behandling. T.ex. ”5-minutersrutinen”, lymfmassage, energitest, balansera meridianer, olika energisystem i kroppen. ”Energi i vardagen” passar alla. Enkla rörelser för hälsan och kroppens egen förmåga att: stödja immunförsvar, smärtlindring och stresshantering ”Jag vill bidra med att sprida kunskap om att med enkla medel hjälpa kroppens egen stresshantering och immunförsvar att läka sig själv genom övningar och beröring.” Träffen leds av Ann-Christin Rosén. Hon lär ut rörelser från Eden Energy Medicine, en metod som kombinerar behandling med praktiska övningar som du kan använda hemma. Metodens syfte är energibalansering för kropp, känslor och psyke. Eden Energy Medicine (EEM) använder kunskap och erfarenhet från bl.a. traditionell kinesisk medicin, tibetanska läror, samt modern västerländsk hjärnforskning. EEM inkluderar akupressur, lymfmassage, kinesiologi, tapping, Chakra-balansering, stärkande av Auran, bindvävsmassage, reflexologi mm. Under träffen introducerar Ann-Christin ”Energy Medicine” genom att lära ut enkla rörelser för att stödja flödet i kroppen, samt berättar mer om metoden. Klicka på bilden för att läsa mer om Ann-Christin

Föranmälan till bokhandeln@vattumannen.se. Drop in i mån av plats
IDAG kl 13.00-15.00
Plats: Vattumannen

Inträde: 350 kr

Plushealing - Medial vägledning - Tarot- Astrologi - Coaching -Fristående Plushealinginitiering

Charliee arbetar med att sprida kunskap om Maria Magdalena energin, den sanna sexualiteten och den heliga graalen. Hon hjälper dig att aktivera Maria Magdalena energin inom dig själv och återkoppla dig till Moder Jord. Charliee ger dig budskap från sin healingkanal som kan hjälpa dig framåt på din livsväg. Hon ger Plushealing och kan hjälpa dig att återknyta kontakten med ditt inre barn och med de känslor som ligger i vägen för att du skall bli hel som människa. Hon använder sig av Tarotkort som ett redskap för att öppna upp för intuitionen, leken och kreativiteten. Plushealing är en healingmetod som tar dig djupt ned i ditt undermedvetna och söker kontakt med de blockeringar och undertryckta känslor som ligger i vägen för att du skall kunna förverkliga dina drömmar på jorden. Boka din tid via plushealing@hotmail.com eller telefon 070-772 88 08, även drop in i mån av lediga tider.

Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 20 nov kl 11.00-18.00
Plats:
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 27 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35

Inträde: 500 kr

Fler evenemang...

Evenemang

Meditationskudde: rund mandala (bl&#229;, gr&#246;n och vit)
Meditationskudde: rund mandala (blå, grön och vit)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
Tillf slut
499,00
Meditationskudde: rund (gr&#246;n)
Meditationskudde: rund (grön)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
<100 i lager
499,00
Pendel: snurra med r&#228;nder (m&#228;ssing)
Pendel: snurra med ränder (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<100 i lager
169,00
Pendel: rund kon (m&#228;ssing)
Pendel: rund kon (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<10 i lager
109,00
Meditationspall (konkav)
Meditationspall (konkav)
Meditationspall i naturligt mangoträ som med sin konkave rundning och lätt lutande form ger bra stöd för ryggen under långa meditationer.
Tillf slut
429,00
Pekare: m&#228;ssing och svart loquat
Pekare: mässing och svart loquat
Två stycken pekare i mässing med handtag i svart loquat (mispelträ). Pekare har samma användningsområde som slagruta eller pendelspröt. Man kan använda dem för att få svar på frågor eller för att hitta saker. Du bestämmer innan användning vad olika utslag betyder men en vanlig tolkning är att svaret är ja när pinnarna vänds utåt eller nej när de vänds inåt.
Tillf slut
329,00
Pendelspr&#246;t: brun loquat och m&#228;ssingspets
Pendelspröt: brun loquat och mässingspets
Det här pendelspröt har handtag i brun, naturlig loquat (mispelträ) och en mässingspets i änden. Pinnen är delvis spiralformad. Man använder pendelspröt på liknande sätt som en slagruta eller en pendel, till exempel för att få svar på frågor eller leta efter saker. Det är även väldigt enkelt att använda i naturen. Du bestämmer innan vad olika utslag betyder.
Tillf slut
239,00
"Och dagen kom när det var farligare att förbli i knopp än att slå ut i blom" - Anaïs Nin