Vattumannen på Facebook!Ekvist - e-handel och logistik

Om SSL-certifikat  
Share |

I energiernas värld - med fokus på homeopati

I energiernas värld - med fokus på homeopati
Olander Bo

Lager <10 i lager
249,00
Fakta: I energiernas värld - med fokus på homeopati
Mediatyp Häftad
Förlag Solrosens Förlag AB
Utgiven 20110630
Sidantal 129
Språk Svenska
ISBN 9789188362520
Artikelkod80604
TitelI energiernas värld - med fokus på homeopati

Lager gäller postorder, ej butik!

Priset gäller postorder, ej butik!

I energiernas värld - med fokus på homeopati
Boken bygger på en samling artiklar som Bo Olander skrivit genom åren och som legat i väntrummet på hans praktik. Många handlade om bakomliggande orsaker till symtom och sjukdomar, och olika sätt att bli av med dem, men en del berörde också vårt förhållande till energier. I boken har författaren vänt på det hela och utgår ifrån energiernas värld, för att visa vad som händer när vi inte klarar av att hantera dem.

Med så enkla medel som möjligt försöker författaren förklara varför samhället ser ut som det gör idag, hur naturlagarna fungerar, vad livskvalitet är, varför vi över huvudtaget blir sjuka och vad vi själva kan göra för att bli mera harmoniska samt som en biprodukt av detta hur och varför homeopatin faktiskt fungerar.

Om författaren:
Bo Olander har arbetat som homeopat i drygt 30 år och har haft egen praktik på söder i Stockholm.

Utdrag ur boken:

Någonting håller på att hända i vårt samhälle. En ny medvetenhet växer sakta men säkert fram. Vi håller mer och mer på att genomskåda hur ruttet samhället är och hur lobbying bevakar ekonomiska intressen, makt och girighet, bakom en täckmantel av låtsad etik. Människor håller också på att bli mera upplysta och vill bland annat veta mera om bakomliggande orsaker till saker och ting i vårt vardagsliv.

Det är många som börjar få upp ögonen för en för oss helt ny värld, energiernas värld, som högst påtagligt finns (och alltid har funnits) mitt ibland oss, men som av många har uppfattats som oviktig och kanske lite flummig. Med vetskapen om denna värld öppnar sig plötsligt en ny verklighet med helt nya möjligheter. Denna värld har helt andra värderingar och kriterier än vad vi är vana vid, därför kommer vi heller aldrig att helt förstå denna värld, möjligtvis ana den. Trots detta kan många av oss egentligen undermedvetet känna oss mera hemma i denna, för de flesta av oss, okända verklighet än i den illusion som vi är födda och präglade i, och som vi i vardags- livet kallar vår materialistiska verklighet.

Genom att studera en miniatyr av hälsotillståndet hos samhället, nämligen individens hälsotillstånd och livskvalitet, ser man lättare effekterna i samhället och tänkbara lösningar ur energiernas aspekt. Frågan är om det kommer ett nytt synsätt och nya värderingar i största allmänhet i samhället och vårt vardagsliv, som även kommer att trigga igång en ny syn inom sjukvården, eller om det kommer att växa fram en ny syn inom sjukvården som för med sig att hela samhällssynen förändras.

Jag har i denna bok valt att använda sjukvården, och speciellt homeopatin, som demonstrationsobjekt, dels för att man här på ett påtagligt sätt kan hitta praktiska exempel på energiernas effekter i ett större perspektiv, och dels för att det är i energiernas värld som homeopatin är verksam.

Därmed kommer vi automatiskt att även beröra hälsofrågor i största allmänhet. Vi har idag en alldeles enastående sjukvård och en avancerad forskning. Ändå anses det att sjukvården befinner sig i en slags kris. Tendensen är nämligen att folk söker bot i stället för lindring av sina sjukdomar och åkommor, något som blivit allt vanligare i flera andra länder, medan Sverige ännu bara står i startgroparna. Det finns redan metoder som beaktar detta, och som även tar hänsyn till den energimiljö där själ och ande hör hemma.

Många menar att detta nya synsätt tveklöst kommer att vara fullt etablerat om några år, även i Sverige, inte minst genom patienternas påtryckningar och förväntningar på det etablerade sjukvårdssystemet, som idag till stor del är inriktat på rent kroppsliga, sekundära, symtom, medan sjukvården idag inte har redskap för att beakta bakomliggande, primära, orsaker.

I den här boken försöker jag att med så enkla ord som möjligt förklara varför samhället fungerar så illa som det gör idag, hur naturlagarna bestämmer och ingriper bakom ryggen på oss, vad livskvalitet är, varför vi över huvud taget blir sjuka, vad vi själva kan göra för att bli mera harmoniska, samt som en biprodukt av detta hur och varför homeopatin faktiskt fungerar.

Boken gör inte anspråk på att luta sig mot några vetenskapliga bevis. Däremot bygger den på s.k. beprövad erfarenhet, som hämtats utifrån mer än 30 års verksamhet som homeopat. Så låt oss tillsammans göra en resa bakom kulisserna, för att avslöja en del av vad som rör sig i det vi människor kallar det fördolda i vår tillvaro här på jorden.

Allmänt om homeopati
Eftersom jag använder just homeopati som demonstrationsobjekt är det nödvändigt att inledningsvis ge en liten förklaring till vad homeopati är för något, speciellt för dig som inte kommit i kontakt med homeopati tidigare, men även för dig som upplever de för de flesta människor konstiga reaktioner som inte sällan infinner sig när man genomgår en homeopatisk behandling.

Homeopatisk medicin har funnits åtminstone sedan antiken, då den hade stor betydelse. Sedan har den trängts tillbaka av den moderna kemiska medicinen, som under de senare århundradena utvecklats från att ha varit livsfarligt koncentrerad till att idag mer och mer närma sig homeopatiska koncentrationer, speciellt vad gäller vaccinationer.

Homeopatiska energier har även under århundradena varit föremål för skepsis, omväxlande med mystik, eftersom man enligt vetenskapliga normer inte nöjaktigt kunnat förklara, hur de homeopatiska energierna egentligen arbetar och fungerar. Rent praktiskt har det dock gång på gång, under många århundraden, bevisats att människor blir friska av homeopatisk medicin, samt att den inte heller är behäftad med några biverkningar.

De homeopatiska motståndarna hävdar att en medicin som inte har några biverkningar inte heller kan ha någon medicinsk effekt. Samma kategori människor menar att den eventuella läkning som sker av homeopatisk medicin egentligen sker med hjälp av placeboeffekter. Anhängarna brukar som motbevis peka på det faktum att även barn och djur blir friska av homeopatisk medicin, och dessa vet ju ofta inte ens om att de fått medicin över huvud taget.

Efter att ha levt ett undanskymt liv under flera århundraden återupptäcktes homeopatin i slutet av 1700-talet av en tysk läkare och kemist vid namn Samuel Hahneman (17551843). Han fick utstå mycket förföljelse av dåtidens etablerade vetenskap och läkarkollegor men stod på sig och fick undan för undan flera lärjungar, som fört de homeopatiska kunskaperna vidare. Sedan denna tid har det förts en hätsk kamp mot homeopatin, där man nästan kan ana en slags panik hos homeopatins motståndare. Varför denna konstiga reaktion, när dessa motståndare samtidigt påstår att homeopati inte har någon som helst medicinsk effekt?

Denna kamp fortgår än i dag, speciellt i Sverige. I många andra länder, däremot, har homeopatin under senare tid blivit mera accepterad och utövas till övervägande del av leg. läkare, medan läkare i Sverige riskerar att förlora sin legitimation om de skulle utöva homeopati. Det finns till och med länder där man efter läkarexamen studerar i 3 år för att bli homeopat.

Även i Sverige kan man dock ana ett nyvaknat intresse för homeopati bland läkarna. Speciellt de yngre är mera öppna för en bredare syn på sitt yrke. Detta nyvaknade intresse delar läkarna med alltfler patienter, som undan för undan upptäcker att homeopati kan vara ett alternativ, fritt från biverkningar, till den etablerade sjukvården. Önsketänkandet vore att det gick att kombinera dessa båda behandlingsformer och slippa välja den ena eller den andra.

För man ska komma ihåg att homeopati aldrig kan ersätta dagens gängse sjukvård, bara komplettera den inom vissa specifika områden.

Hahneman myntade ett uttryck när det gäller homeopati: "lika botar lika", och det är just vad som sker vid vaccinationer. Här injicerar man en ytterst liten mängd utvecklingen går mot homeopatiska koncentrationer av det ämne som man önskar bygga upp motståndskraft emot.

Det är inga tvivel om att homeopatisk medicin fungerar, detta har i det praktiska livet bevisats om och om igen. Men frågan som alla ställer sig är hur den fungerar.

När vi nu tittar närmare på betingelserna i energiernas värld kan vi samtidigt få en liten aning om efter vilka principer som homeopatisk medicin arbetar. För det är så att även många av dem som utövar homeopati inte heller vet vad som egentligen händer när man använder homeopatisk medicin. Av erfarenhet vet de att symtom och sjukdomar brukar läka utan biverkningar, till och med sådana sjukdomar där den etablerade sjukvården ibland stått maktlös. Emellertid har alla homeopater i alla tider fått lära sig att det oftast är viktigare att försöka komma fram till en individuell medicin till varje patient än att behandla själva sjukdomen.

Det är detta som är svårigheten och samtidigt utmaningen vid alla homeopatiska behandlingar.

Det kan låta konstigt för den oinvigde att två personer med exempelvis likadana eksem kan behöva olika homeopatiska mediciner för att bli bra, medan en person med ett symtom (t.ex. eksem) och en annan person med ett helt annat symtom (t.ex ont i magen) kan bli bra av samma homeopatiska medicin. Homeopatisk medicin fungerar nämligen bäst när den anpassas till olika typer av individer, i stället för till de olika symtom och sjukdomar som vi som patient visar upp.

När vi nu kikar in bakom kulisserna till energiernas värld, ska vi även väga in hur själva livet från början var tänkt att fungera, och hur det idag i praktiken gör det, samt hur flera naturlagar styr och ställer över huvudet på oss. Vi kan konstatera att lagen om betingade reflexer alltid är verksam: gör jag si så händer detta, gör jag så i stället då händer något annat.

Och människans situation är nu en gång sådan att vi varje dag gör en mängd val stora eller små som vi, vare sig vi vill det eller ej, alltid tvingas ta konsekvenserna av. Med andra ord beror vår nuvarande livssituation på de val som vi medvetet eller omedvetet har gjort.

Övrigt

Evenemang:

Astrologiska konsultationer på lördagar

Kerstin Kerstin Bylund-Paulsson erbjuder astrologiska konsultationer på Vattumannen. Kerstin ställer ditt horoskop och berättar hur du utvecklas under det kommande året. Med horoskopet ser du tydligare hur din väg igenom livet gestaltar sig. Tolkningen ger dig verktyg för att arbeta med och förstå de teman som råder just nu, för dig! NYTT! Nu finns även möjlighet för dig att kombinera en horoskoptolkning med en Tarotläsning! Jag leder dig in i Tarotkortens magiska värld. Du ser vilka symboler som uppenbarar sig för dig och klargör dina önskemål men visar även vilka gåvor och egenskaper du bör visa fram för att nå dina mål. Kerstin ställer även års- och relationshoroskop. Kerstin Bylund-Paulsson är en erfaren astrolog sedan 35 år tillbaka samt författare till boken Astrologiska profiler- en guide till horoskoptolkning och Synastri och komposit- relationsanalys med horoskopet som redskap. För tidsbokning ring Vattumannen 08-109615, eller mejla bokhandeln@vattumannen.se Vi behöver ditt namn, födelsedatum, plats och tid.

30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Lör 19 okt kl 11.00-16.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35

Inträde: 500 kr

Inspirationskväll med Fri Dans och litteratur

Vilka unika talanger har jag? Vad är mitt nästa steg för att verka utifrån min innersta kärna? Denna kväll är till för dig som önskar förstå mer om vem du är – egentligen. Du önskar få tillgång till mer av din kreativa sida, skaparen i dig. Välkommen till danskvällen i litteraturens tecken! Den här aktiviteten kombinerar dans med litteraturens värld i syfte att skapa en fördjupad utveckling. En ytterligare uppgradering av oss själva. Det sker nämligen en extra vibration när olika konstnärliga uttrycks-sätt kommer samman i en gemensam dans. Till vår hjälp ges inspiration från boken "Den själsliga gåvan – Din styrka i vardagen" skriven av Mikaela Steen. Boken uppmuntrar till att gå din egen väg i livet och bildar ett viktigt stöd för att stå kvar i din kraft. Kvällen omfamnas av dansvågen enligt De 5 Rytmerna ledd av Berit Hague. Du kan läsa mer om detta sätt att röra sig på via Berits hemsida. Vid frågor kontakta Berit el Mikaela. Varmt välkommen! PS. Under aktiviteten ges möjlighet att köpa "Den själsliga gåvan" till ett förmånligt pris. Passa också på att spana in Vattumannens stora sortiment när det gäller varor för din personliga utveckling! Berit: Certifierad lärare i De 5 Rytmerna. Certifierad lärare i Kundalini yoga samt diplomerad andnings-pedagog. Har 30 års erfarenhet som individ- och gruppcoach där inslag av olika berikande uttryckande konstformer bildat grunden. Arbetar nationellt och internationellt. Berit 070-432 66 08 www.livsdansen.se Mikaela: Utbildad civilekonom med marknads- och beteendevetenskaplig inriktning. Legitimerad yrkeslärare i handelsämnen. Verkar som förändringsledare. Arbetar med kreativitetsdriven samhällsomställning utifrån individ-, företags- och samhällsnivå. Mikaela 070-675 88 15 www.gallerimikaela.se

Föranmälan till bokhandeln@vattumannen.se Drop in i mån av plats.
Tis 22 okt kl 18.15-20.15
Plats: Vattumannen

Inträde: 350 kr

Plushealing - Medial vägledning - Tarot- Astrologi - Coaching -Fristående Plushealinginitiering

Charliee arbetar med att sprida kunskap om Maria Magdalena energin, den sanna sexualiteten och den heliga graalen. Hon hjälper dig att aktivera Maria Magdalena energin inom dig själv och återkoppla dig till Moder Jord. Charliee ger dig budskap från sin healingkanal som kan hjälpa dig framåt på din livsväg. Hon ger Plushealing och kan hjälpa dig att återknyta kontakten med ditt inre barn och med de känslor som ligger i vägen för att du skall bli hel som människa. Hon använder sig av Tarotkort som ett redskap för att öppna upp för intuitionen, leken och kreativiteten. Plushealing är en healingmetod som tar dig djupt ned i ditt undermedvetna och söker kontakt med de blockeringar och undertryckta känslor som ligger i vägen för att du skall kunna förverkliga dina drömmar på jorden. Boka din tid via plushealing@hotmail.com eller telefon 070-772 88 08, även drop in i mån av lediga tider.

Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 /30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 23 okt kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 30 okt kl 11.00-18.00
Plats:
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 /30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 06 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35

Inträde: 500 kr

Fler evenemang...

Evenemang

Meditationskudde: rund mandala (bl&#229;, gr&#246;n och vit)
Meditationskudde: rund mandala (blå, grön och vit)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
Tillf slut
499,00
Meditationskudde: rund (gr&#246;n)
Meditationskudde: rund (grön)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
<100 i lager
499,00
Pendel: snurra med r&#228;nder (m&#228;ssing)
Pendel: snurra med ränder (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<100 i lager
169,00
Pendel: rund kon (m&#228;ssing)
Pendel: rund kon (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<10 i lager
109,00
Meditationspall (konkav)
Meditationspall (konkav)
Meditationspall i naturligt mangoträ som med sin konkave rundning och lätt lutande form ger bra stöd för ryggen under långa meditationer.
Tillf slut
429,00
Pekare: m&#228;ssing och svart loquat
Pekare: mässing och svart loquat
Två stycken pekare i mässing med handtag i svart loquat (mispelträ). Pekare har samma användningsområde som slagruta eller pendelspröt. Man kan använda dem för att få svar på frågor eller för att hitta saker. Du bestämmer innan användning vad olika utslag betyder men en vanlig tolkning är att svaret är ja när pinnarna vänds utåt eller nej när de vänds inåt.
Tillf slut
329,00
Pendelspr&#246;t: brun loquat och m&#228;ssingspets
Pendelspröt: brun loquat och mässingspets
Det här pendelspröt har handtag i brun, naturlig loquat (mispelträ) och en mässingspets i änden. Pinnen är delvis spiralformad. Man använder pendelspröt på liknande sätt som en slagruta eller en pendel, till exempel för att få svar på frågor eller leta efter saker. Det är även väldigt enkelt att använda i naturen. Du bestämmer innan vad olika utslag betyder.
Tillf slut
239,00
"Varje lilja av förlåtelse erbjuder hela världen kärlekens tysta mirakel" - A Course in Miracles