Vattumannen på Facebook!Ekvist - e-handel och logistik

Om SSL-certifikat  
Share |

»X«

en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 3 av 4

»X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 3 av 4
Klicka på bilden för full storlek
Bruus-Jensen Per

Lager <100 i lager
499,00
Fakta: »X«
Mediatyp Häftad
Förlag Nordisk Impuls
Utgiven 19880101
Sidantal 464
Språk Danska
ISBN 9788788652093
Artikelkod75293
Titel»X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 3 av 4

Lager gäller postorder, ej butik!

Priset gäller postorder, ej butik!

»X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 3 av 4

Presæntation af BIND 3 følger efter den almene tekst om X-Verket neden.

Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. X-værkets fire bind á ca. 450 sider/bind udgør en helhed og rummer en systematisk og dybtgående præsentation af det kosmiske paradigme (bør derfor læses i rækkefølgen bind 1-4). Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv - forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Ontologien i det Kosmiska Verdensbillede trin for trin!


Præsenterer "X-Strukturen" og "X-RCT Processen" – Livets og Virkelighedens basale natur. Redegør for transformationsprocessen fra objektiv til subjektiv virkelighed inkl. ”the problem of qualia” og ”the mind-body problem”. – En dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) og “The Hard Problem of Reality” (the The X-structure operates via the “Reality-Consciousness Transformation Process” – X-RCT Process: A Bidirectional Manifestation-Perception Process from Unmanifested Initial Reality into Manifested Objective Reality (manifestation) and the experience of it as Subjective Reality – Life-Experience/Consciousness (perception).nature of objective reality).

Bøgerne beskriver det bag alt eksisterende og nærværende immaterielle, samt de evige, fundamentale principper og strukturer, som udgør forudsætningen og grundlaget for det, vi kalder “Livet og Virkeligheden”, inklusive vår egen og altings eksistens. Vi møder “tomheden” og “stilheden” som altings ur-grund, de fem universelle bevægelsesarter (stambevægelse, rum, tid, forandring/ transformation og materie) og de uhørt subtile, kvalitative “grundenergier”, der bl.a. konstituerer fysikkens vakuumenergier. Alt er opbygget af disse kosmiske grundenergier, fra den mest massive, fysiske materie til det mest subtile, som eksisterer; inkl. vort bevidsthedsliv (tanker, følelser, erindringer etc.Kaster helt nyt lys over bevidstheden, evolutionen og hele tilværelsen. Livet påvises som evigt og former sig for alle levende væsener som en rytmisk bevidsthedsevolution i et uendeligt “spiralkredsløb”, (med seks forskellige eksistensplaner/dimensioner), der successivt leder udviklingen mod stadig højere tilværelsesformer.
X-værket er udarbejdet i samarbejde med Martinus personligt. Ved sin systematiserede udformning er det i øvrigt velegnet som grundlag for selvstudium og undervisningsvirksomhed.X-værket kompletteres bl.a. af følgende bøger: Ekistens og Udødelighet I-II, Projekt LIV, Kosmisk Kemi og I begyndelsen var Tomheden.


BIND 3 beskriver flere af de kosmiske skabeprincipper, bl.a. livsenhedsprincippet plus syv basale organismeprincipper. Vi trænger ind i det uendelige verdensalt – et multidimesionalt Kosmos (opdelt i mikro-, mellem- og makrokosmos) med utallige livsenheder, der tilsammen danner en altomfattende, udødelig livshelhed, som vi alle udgør dele af. Videre præsenteres seks kosmiske tilværelsesplan/ existensplan (planterige, dyrerige, menneskerige, visdomsrige m.fl.), der tjener som ‘moduler’ i et evigt og uendeligt spiralkredsløb, som vi selv og alt andet levende “gennemvandrer” i forbindelse med vor evige udviklingsproces. En evolutionsproces, der leder til stadig højere livsformer. Her forklares også tilblivelsen af vort bevidsthedsliv samt hvordan vi skaber vor evige, varierende livsoplevelse. Subjektiv respektive objektiv virkelighed defineres, og ligeså det “materielle” respektive det “immaterielle”, det “åndelige” med dets baggrund i henholdsvis materieskabende og bevidsthedsskabende grundenergier. Endelig gøres der rede for begreberne “materievidenskab” og såkaldte “åndsvidenskab”. Forklarer s.k. sansning ” fra oven og fra neden”.Se også særskilte præsentationer af bind 1, 2 og 4.

Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsfilosof Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben – repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite – et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed … Læs mere; se www.newcosmicparadigm.org

Övrigt

Evenemang:

Inspirationskväll med Fri Dans och litteratur

Vilka unika talanger har jag? Vad är mitt nästa steg för att verka utifrån min innersta kärna? Denna kväll är till för dig som önskar förstå mer om vem du är – egentligen. Du önskar få tillgång till mer av din kreativa sida, skaparen i dig. Välkommen till danskvällen i litteraturens tecken! Den här aktiviteten kombinerar dans med litteraturens värld i syfte att skapa en fördjupad utveckling. En ytterligare uppgradering av oss själva. Det sker nämligen en extra vibration när olika konstnärliga uttrycks-sätt kommer samman i en gemensam dans. Till vår hjälp ges inspiration från boken "Den själsliga gåvan – Din styrka i vardagen" skriven av Mikaela Steen. Boken uppmuntrar till att gå din egen väg i livet och bildar ett viktigt stöd för att stå kvar i din kraft. Kvällen omfamnas av dansvågen enligt De 5 Rytmerna ledd av Berit Hague. Du kan läsa mer om detta sätt att röra sig på via Berits hemsida. Vid frågor kontakta Berit el Mikaela. Varmt välkommen! PS. Under aktiviteten ges möjlighet att köpa "Den själsliga gåvan" till ett förmånligt pris. Passa också på att spana in Vattumannens stora sortiment när det gäller varor för din personliga utveckling! Berit: Certifierad lärare i De 5 Rytmerna. Certifierad lärare i Kundalini yoga samt diplomerad andnings-pedagog. Har 30 års erfarenhet som individ- och gruppcoach där inslag av olika berikande uttryckande konstformer bildat grunden. Arbetar nationellt och internationellt. Berit 070-432 66 08 www.livsdansen.se Mikaela: Utbildad civilekonom med marknads- och beteendevetenskaplig inriktning. Legitimerad yrkeslärare i handelsämnen. Verkar som förändringsledare. Arbetar med kreativitetsdriven samhällsomställning utifrån individ-, företags- och samhällsnivå. Mikaela 070-675 88 15 www.gallerimikaela.se

Föranmälan till bokhandeln@vattumannen.se Drop in i mån av plats.
Tis 22 okt kl 18.15-20.15
Plats: Vattumannen

Inträde: 350 kr

Plushealing - Medial vägledning - Tarot- Astrologi - Coaching -Fristående Plushealinginitiering

Charliee arbetar med att sprida kunskap om Maria Magdalena energin, den sanna sexualiteten och den heliga graalen. Hon hjälper dig att aktivera Maria Magdalena energin inom dig själv och återkoppla dig till Moder Jord. Charliee ger dig budskap från sin healingkanal som kan hjälpa dig framåt på din livsväg. Hon ger Plushealing och kan hjälpa dig att återknyta kontakten med ditt inre barn och med de känslor som ligger i vägen för att du skall bli hel som människa. Hon använder sig av Tarotkort som ett redskap för att öppna upp för intuitionen, leken och kreativiteten. Plushealing är en healingmetod som tar dig djupt ned i ditt undermedvetna och söker kontakt med de blockeringar och undertryckta känslor som ligger i vägen för att du skall kunna förverkliga dina drömmar på jorden. Boka din tid via plushealing@hotmail.com eller telefon 070-772 88 08, även drop in i mån av lediga tider.

Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 /30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 23 okt kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 30 okt kl 11.00-18.00
Plats:
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 /30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 06 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35

Inträde: 500 kr

Fler evenemang...

Evenemang

Meditationskudde: rund mandala (bl&#229;, gr&#246;n och vit)
Meditationskudde: rund mandala (blå, grön och vit)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
Tillf slut
499,00
Meditationskudde: rund (gr&#246;n)
Meditationskudde: rund (grön)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
<100 i lager
499,00
Pendel: snurra med r&#228;nder (m&#228;ssing)
Pendel: snurra med ränder (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<100 i lager
169,00
Pendel: rund kon (m&#228;ssing)
Pendel: rund kon (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<10 i lager
109,00
Meditationspall (konkav)
Meditationspall (konkav)
Meditationspall i naturligt mangoträ som med sin konkave rundning och lätt lutande form ger bra stöd för ryggen under långa meditationer.
Tillf slut
429,00
Pekare: m&#228;ssing och svart loquat
Pekare: mässing och svart loquat
Två stycken pekare i mässing med handtag i svart loquat (mispelträ). Pekare har samma användningsområde som slagruta eller pendelspröt. Man kan använda dem för att få svar på frågor eller för att hitta saker. Du bestämmer innan användning vad olika utslag betyder men en vanlig tolkning är att svaret är ja när pinnarna vänds utåt eller nej när de vänds inåt.
Tillf slut
329,00
Pendelspr&#246;t: brun loquat och m&#228;ssingspets
Pendelspröt: brun loquat och mässingspets
Det här pendelspröt har handtag i brun, naturlig loquat (mispelträ) och en mässingspets i änden. Pinnen är delvis spiralformad. Man använder pendelspröt på liknande sätt som en slagruta eller en pendel, till exempel för att få svar på frågor eller leta efter saker. Det är även väldigt enkelt att använda i naturen. Du bestämmer innan vad olika utslag betyder.
Tillf slut
239,00
"Bortom tankar på vad som är rätt och fel finns det en äng. Jag möter dig där" - Rumi