Vattumannen på Facebook!Ekvist - e-handel och logistik

Om SSL-certifikat  
Share |

»X«

en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 2 av 4

»X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 2 av 4
Klicka på bilden för full storlek
Bruus-Jensen Per

Lager <100 i lager
499,00
Fakta: »X«
Mediatyp Häftad
Förlag Nordisk Impuls
Utgiven 19870101
Sidantal 452
Språk Danska
ISBN 9788788652086
Artikelkod75292
Titel»X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 2 av 4

Lager gäller postorder, ej butik!

Priset gäller postorder, ej butik!

»X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 2 av 4

Presæntation af BIND 2 følger efter den almene tekst om X-Verket neden.

Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. X-værkets fire bind á ca. 450 sider/bind udgør en helhed og rummer en systematisk og dybtgående præsentation af det kosmiske paradigme (bør derfor læses i rækkefølgen bind 1-4). Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv - forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Ontologien i det Kosmiska Verdensbillede trin for trin!

Præsenterer "X-Strukturen" og "X-RCT Processen"– Livets og Virkelighedens basale natur. Redegør for transformationsprocessen fra objektiv til subjektiv virkelighed inkl. ”the problem of qualia” og ”the mind-body problem”. – En dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).
The X-structure operates via the “Reality-Consciousness Transformation Process” – X-RCT Process: A Bidirectional Manifestation-Perception Process from Unmanifested Initial Reality into Manifested Objective Reality (manifestation) and the experience of it as Subjective Reality – Life-Experience/Consciousness (perception).

Bøgerne beskriver det bag alt eksisterende og nærværende immaterielle, samt de evige, fundamentale principper og strukturer, som udgør forudsætningen og grundlaget for det, vi kalder “Livet og Virkeligheden”, inklusive vår egen og altings eksistens. Vi møder “tomheden” og “stilheden” som altings ur-grund, de fem universelle bevægelsesarter (stambevægelse, rum, tid, forandring/ transformation og materie) og de uhørt subtile, kvalitative “grundenergier”, der bl.a. konstituerer fysikkens vakuumenergier. Alt er opbygget af disse kosmiske grundenergier, fra den mest massive, fysiske materie til det mest subtile, som eksisterer; inkl. vort bevidsthedsliv (tanker, følelser, erindringer etc.Kaster helt nyt lys over bevidstheden, evolutionen og hele tilværelsen. Livet påvises som evigt og former sig for alle levende væsener som en rytmisk bevidsthedsevolution i et uendeligt “spiralkredsløb”, (med seks forskellige eksistensplaner/dimensioner), der successivt leder udviklingen mod stadig højere tilværelsesformer.

X-værket er udarbejdet i samarbejde med Martinus personligt. Ved sin systematiserede udformning er det i øvrigt velegnet som grundlag for selvstudium og undervisningsvirksomhed. X-værket kompletteres bl.a. af følgende bøger: Ekistens og Udødelighet I-II, Projekt LIV, Kosmisk Kemi, I Begyndelsen var Tomheden.


BIND 2 beskriver mere af det strukturelle fundament for Livet og vor livsoplevelse – eksempelvis de “kosmiske skabeprincipper” (kontrastprincippet, perspektivprincippet og reinkarnationsprincippet m.fl.). Ligeledes beskrives det såkaldte “sanseregister” – inklusive hvorledes objektive energier fra de fysiske sanseorganer via sanseregistret konverteres til subjektive oplevelser i form af bl.a. synsbilleder, dufte, smagsindtryk, lyd- og føleindtryk. Redegør (i kombination med bind 1 og 3) for transformationsprocessen fra objektiv til subjektiv virkelighed inkl. ”the problem of qualia” og ”the mind-body problem”. – En dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Det bliver yderligere belyst, hvorledes livet efter den fysiske død videreføres i parafysiske eksistensplaner og efter en tid leder frem til en ny fysisk inkarnation. Endvidere redegøres for begreberne “fri vilje” kontra “begrænset vilje” m.m., ligesom det belyses, hvorledes vi selv skaber og påvirker vor skæbne og fremtid, (inkl. ”karmaloven” mm). Vi får forståelse for sammenhængen mellem årsag og virkning, konsekvenser og deres baggrund. Belyser det Guddommelige. Se også særskilte præsentationer af bind 1, 3 og 4.

Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsfilosof Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben – repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite – et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed … Læs mere; se www.newcosmicparadigm.org

Övrigt

Evenemang:

Plushealing - Medial vägledning - Tarot- Astrologi - Coaching -Fristående Plushealinginitiering

Charliee arbetar med att sprida kunskap om Maria Magdalena energin, den sanna sexualiteten och den heliga graalen. Hon hjälper dig att aktivera Maria Magdalena energin inom dig själv och återkoppla dig till Moder Jord. Charliee ger dig budskap från sin healingkanal som kan hjälpa dig framåt på din livsväg. Hon ger Plushealing och kan hjälpa dig att återknyta kontakten med ditt inre barn och med de känslor som ligger i vägen för att du skall bli hel som människa. Hon använder sig av Tarotkort som ett redskap för att öppna upp för intuitionen, leken och kreativiteten. Plushealing är en healingmetod som tar dig djupt ned i ditt undermedvetna och söker kontakt med de blockeringar och undertryckta känslor som ligger i vägen för att du skall kunna förverkliga dina drömmar på jorden. Boka din tid via plushealing@hotmail.com eller telefon 070-772 88 08, även drop in i mån av lediga tider.

Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 20 nov kl 11.00-18.00
Plats:
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 27 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35

Inträde: 500 kr

Susanne Ankarkrans Universell kommunikatör™ , Reconnective Healing® och The Reconnection® Måndagar på Vattumannen

- få kärleksfulla uppmuntrande svar från universum. Susanne arbetar som en ren kanal som förmedlar information, vägledning och svar från Universum, guider, änglar och andra ljusvarelser Är du nyfiken på vad 2019 har i sitt sköte? Hur ser min ekonomiska framtid ut – jobb & pengar? Lever jag i rätt relation/ när hittar jag den rätte? Vad kan jag göra för min hälsa? Under en Medial Vägledningssession kommer du att få hjälpande, stärkande och kärleksfulla budskap från universum. En Universell kommunikatör jobbar inte med att ta kontakt med tex anhöriga utan verkar som en kanal för information från guider, änglar och andra ljusvarelser. Först tar jag emot information utan att du berättar något så att de får förmedla sig först, sen är de fritt fram för dig att ställa frågor. Det kan vara bra att förbereda dina frågor i förväg. Susanne är certifierad för att på ett professionellt sätt kunna hjälpa sina klienter på bästa sätta att få bra kontakt och vägledning och klara budskap. Reconnective Healing® Reconnective Healing är ett nytt mer omfattande sätt att nå balans, healande och utveckling. Healingen verkar inte bara fysiskt, psykiskt eller känslomässigt utan med hela dig! Många klienter beskriver hur det blivit av med psykiska, mentala och/eller fysiska smärtor och besvär, hur livet blivit lättare och roligare, relationer förbättrats, rädslor och ångest försvunnit. Det forskas grundligt kring Reconnective Healing och denna återkoppling får starkt stöd av de senaste teorierna på de nukleära och kvantfysiska områdena. Reconnective Healing är mer än vi normalt förknippar med healing vi arbetar inte bara med energi utan också med ett mer omfattande fält av ljus och information. Klicka på bilden för bokning och mer information. Varmt välkommen.

Klicka på rubriken för att boka och läsa mer
Fre 22 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35

Inträde: 900 kr

Fler evenemang...

Evenemang

Meditationskudde: rund mandala (bl&#229;, gr&#246;n och vit)
Meditationskudde: rund mandala (blå, grön och vit)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
Tillf slut
499,00
Meditationskudde: rund (gr&#246;n)
Meditationskudde: rund (grön)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
<100 i lager
499,00
Pendel: snurra med r&#228;nder (m&#228;ssing)
Pendel: snurra med ränder (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<100 i lager
169,00
Pendel: rund kon (m&#228;ssing)
Pendel: rund kon (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<10 i lager
109,00
Meditationspall (konkav)
Meditationspall (konkav)
Meditationspall i naturligt mangoträ som med sin konkave rundning och lätt lutande form ger bra stöd för ryggen under långa meditationer.
Tillf slut
429,00
Pekare: m&#228;ssing och svart loquat
Pekare: mässing och svart loquat
Två stycken pekare i mässing med handtag i svart loquat (mispelträ). Pekare har samma användningsområde som slagruta eller pendelspröt. Man kan använda dem för att få svar på frågor eller för att hitta saker. Du bestämmer innan användning vad olika utslag betyder men en vanlig tolkning är att svaret är ja när pinnarna vänds utåt eller nej när de vänds inåt.
Tillf slut
329,00
Pendelspr&#246;t: brun loquat och m&#228;ssingspets
Pendelspröt: brun loquat och mässingspets
Det här pendelspröt har handtag i brun, naturlig loquat (mispelträ) och en mässingspets i änden. Pinnen är delvis spiralformad. Man använder pendelspröt på liknande sätt som en slagruta eller en pendel, till exempel för att få svar på frågor eller leta efter saker. Det är även väldigt enkelt att använda i naturen. Du bestämmer innan vad olika utslag betyder.
Tillf slut
239,00
"Du är inte offer för den värld du ser eftersom du har hittat på den" - A Course in Miracles