Vattumannen på Facebook!Ekvist - e-handel och logistik

Om SSL-certifikat  

Psykiatri

Lager gäller postorder, ej butik!

Priset gäller postorder, ej butik!

Sortera efter:
FirstPrevSida 1 av 212NextLast
Att ha eller att vara?

Att ha eller att vara?

Att ha eller att vara? är en modern klassiker. Boken är en personlig och sammanfattande redovisning av Erich Fromms tes att mänsklighetens överlevande inte bara beror på nödvändiga förändringar i samhället utan också på en radikal förändring av människans livsattityder och personliga förhållningssätt.

Artikelkod: 64773

<10 i lager
359,00
Dr&#246;mtydning

Drömtydning

Med Drömtydning lade Freud år 1900 grunden till det som kom att bli psykoanalysen. Boken präglas i hög grad av Freuds skarpa iakttagelseförmåga, hans träffsäkra intuition och glödande entusiasm. Här presenterar han för första gången sina djärva tankar om människans drömliv och omedvetna processer en utmaning såväl för den psykologiska och filosofiska forskningen som för människans vardagliga..

Artikelkod: 60133

Förväntas skickas inom 3 vardagar
359,00
Freud och m&#228;nniskans sj&#228;l

Freud och människans själ

Artikelkod: 58393

Förväntas skickas inom 5-9 vardagar
79,00
Narcissism : ett psykodynamiskt perspektiv

Narcissism : ett psykodynamiskt perspektiv

Myten om Eko och Narkissos har i alla tider fångat människors fantasi. Narkissos älskas av både män och kvinnor men han avvisar alla. Gudarna straffar honom för hans kärlekslöshet och låter honom bli förälskad i sin egen spegelbild. Narkissos söker förgäves nå kontakt med den han ser i källans vatten och tynar slutligen bort. Narcissism är vid sidan av jaget, detet och överjaget det oftast...

Artikelkod: 73851

Förväntas skickas inom 3 vardagar
379,00
Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi

Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi

Det har länge saknats en modern och lättillgänglig lärobok i psykoanalytisk psykoterapi. Bo Sigrell ger här en levande bild av psykoterapin som en komplicerad och fascinerande process mellan en engagerad och utbildad specialist och en hjälpsökande människa. Genom en mångfald av kliniska exempel baserade på Sigrells långa erfarenhet blir de teoretiska resonemangen lätta att förstå.


Artikelkod: 50421

Förväntas skickas inom 3 vardagar
529,00
Psykoterapi vid dissociativa st&#246;rningar

Psykoterapi vid dissociativa störningar

Anna Gerge och inbjudna medförfattare vill med denna bok bidra till en ökad förståelse av dissociation som fenomen. Boken handlar om hur patologisk dissociation kan uppstå ur anknytningsskador och annan traumatisering samt hur tillstånden kan behandlas.

Med utgångspunkt i den senaste forskningen och kliniska tillämpningen lyfts riktlinjer för vetenskapligt förankrad behandling av dissoc

Artikelkod: 76188

100+ i lager
249,00
Sexualiteten

Sexualiteten

Sexualiteten är enligt psykoanalysen en av människans viktigaste drivkrafter. I denna bok finns alla Freuds texter om kön, kärlek och sexualitet samlade och nyöversatta. Här framträder en för många säkert förvånande bild av Freuds hållning i ämnet som öppen och undersökande, aldrig fördömande och avståndstagande. Eftersom Freuds uppfattningar blivit föremål för så många missuppfattningar och.

Artikelkod: 60123

Förväntas skickas inom 3 vardagar
359,00
Exuberance

Exuberance

Artikelkod: 9780375701481

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
199,00

Wilhelm Reich In Hell

Artikelkod: 9781561841080

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
219,00
10 recept p&#229; positiv energi : 10 recept som omvandlar tr&#246;tthet, stress och r&#228;dsla till livsgl&#228;dje, styrka och k&#228;rlek

10 recept på positiv energi : 10 recept som omvandlar trötthet, stress och rädsla till livsglädje, styrka och kärlek
POSITIV ENERGI av Judith Orloff
Judith Orloff är psykiater och står bakom det nya begreppet energipsykiatri. Energipsykiatri är ett helt nytt fält inom alternativ medicin, och här behandlas de komponenter i hälsa och beteende som i många kulturella healingtraditioner betraktas som vår livskraft. Författarinnan ger dig här tio recept som ökar energin, förbättrar relationer och bekämpar energiv

Artikelkod: 70931

Slut hos leverantör
239,00
Att ha eller att vara?

Att ha eller att vara?
Denna bok är en personlig och sammanfattande redovisning av Erich Fromms tes att mänsklighetens överlevande inte bara beror på nödvändiga förändringar i samhället utan också på en radikal förändring av människans livsattityder och personliga förankring.

Översättning Ingeborg Löfgren

Artikelkod: 16091

Slut hos leverantör
199,00
Att ha och inte l&#228;ngre ha

Att ha och inte längre ha
Att ha och inte längre ha ? under denna rubrik har Svenska psykoanalytiska sällskapet inbjudit till ett antal studiedagar runt om i landet. Fem psykoanalytiker gav olika infallsvinklar till upplevelser av förlust och misslyckande. Föredragen återges i skriftlig form i denna utgåva, som också utgör SPS skriftserie nr 2. Hans Camitz introducerar ämnet genom referenser till bl a Hemingway, Dalai Lama

Artikelkod: 65743

Slut hos leverantör
339,00
Att leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans

Att leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans
Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som tilldrar sig allt större intresse. Metoden har tagit inspiration från flera olika håll, bl a dialektisk filosofi och zenbuddhistiska ...

Artikelkod: 68821

Slut hos leverantör
199,00
Att l&#228;ka sj&#228;len i hj&#228;rnans tids&#229;lder

Att läka själen i hjärnans tidsålder

Är ångest och andra psykiska symtom resultat av biokemiska störningar och därför något som ska avlägsnas med hjälp av piller eller är de uttryck för en inre konflikt som kan förstås med hjälp av psykoterapi?     Författaren Elio Frattaroli visar hur motsättningen mellan det biologiska och det psykoterapeutiska synsättet inom dagens psykiatri – där det biol

Artikelkod: 64001

Slut hos leverantör
289,00
Att v&#228;cka intresse och nyfikenhet : l&#229;ngtr&#229;kighetens betydelse

Att väcka intresse och nyfikenhet : långtråkighetens betydelse
På samma sätt som i sina tidigare böcker tar Verena Kast här upp en vardaglig aspekt av människolivet, renodlar den och analyserar den. Hennes utgångspunkt i denna bok är betydelsen av att ha intressen. När vi har ett intresse känner vi oss mer levande. Vi utvecklar vår kreativitet och utvecklas då också som människor. De frågeställningar som författaren diskuterar är: Hur uppstår intressen? Vad h

Artikelkod: 64691

Slut hos leverantör
229,00
Bron blev inte slutet

Bron blev inte slutet
?Som gryning följer efter lång mörk natt, så kom jag tillbaka till mitt liv efter år av depression och mani?

Så beskriver Solveig Johansson hur hon vid 54 års ålder blev djupt deprimerad och räddades av polis när hon tänkte hoppa från Västerbron i Stockholm. Det tog tre år och lika många vistelser i den psykiatriska slutenvården innan hon kunde återgå till vardagslivet. Sedan 1995 är hon f

Artikelkod: 75087

Slut hos leverantör
239,00
Den om&#228;tbara m&#228;nniskan : Om m&#228;nniskosynen i existentialistisk psykologi och terapi

Den omätbara människan : Om människosynen i existentialistisk psykologi och terapi
I en serie djuplodande essäer granskar Rollo May den traditionella psykoterapins brister och ställer den mot existentialismens syn på människan. Människan är inte objektivt mätbar, hon kan inte fullständigt inordnas i ett vetenskapligt system. Bakom varje teori upptäcker vi individen, den människa som allt detta händer med. Här finner vi de djupaste och mest fundamentala frågorna – om kärlek

Artikelkod: 42901

Slut hos leverantör
229,00
Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet

Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet

Häftad populärutgåva.

Skulle du kunna svika din bästa vän? Eller utsätta människor i din närhet för ofattbart grymma handlingar? Du svarar säkert nej på frågan, men hinnan mellan omsorg och grymhet är tunn. Mycket pekar på att flertalet av oss under vissa förhållanden låter medkänslan undertryckas och tar till våld eller blundar för övergrepp i vår närhet.

I denna tankeväc

Artikelkod: 62963

Slut hos leverantör
229,00
Depressionens demoner

Depressionens demoner

Depressionen är en av vår tids stora folksjukdomar. Genom sina egna och andras erfarenheter av depression och genom studier i vetenskaplig forskning ger Solomon en översikt av sjukdomen ur en mängd olika aspekter såsom medicinska, biologiska, historiska, kulturella och konstnärliga. Vilka är kopplingarna mellan depression och självmord, missbruk eller fattigdom? Hur upplever människor samma

Artikelkod: 64124

Slut hos leverantör
79,00
Depressionens demoner

Depressionens demoner

Med sin bok Depressionens demoner ökar Andrew Solomon förståelsen för och kunskapen om en av vår tids folksjukdomar - depression. Genom sina egna och andras erfarenheter av depression och genom studier i vetenskaplig forskning ger Solomon en översikt av sjukdomen ur en mängd olika aspekter såsom medicinska, biologiska, historiska, kulturella och konstnärliga. Resultatet är en fantastis

Artikelkod: 60431

Slut hos leverantör
309,00
Det omedvetna : en dr&#246;m om det &#228;kta

Det omedvetna : en dröm om det äkta
Har det omedvetna blivit föremål för idealisering av psykoanalysen? Det förknippas med det äkta, bestående och pålitliga. Därmed får det omedvetna alla de egenskaper som det medvetna sägs sakna …

Artikelkod: 63893

Slut hos leverantör
309,00
Det sj&#228;lvutpl&#229;nande barnet och s&#246;kandet efter en &#228;kta identitet

Det självutplånande barnet och sökandet efter en äkta identitet
Ingen som intresserar sig för psykoterapi kan undvara Alice Millers arbeten. I en rad kontroversiella böcker som fått stor betydelse för barnuppfostringsdebatten, har hon betonat barnets utlämnade ...

Artikelkod: 43514

Slut hos leverantör
59,00
Dynamisk psykiatri

Dynamisk psykiatri
Psykiatrin har utvecklats starkt under det senaste decenniet speciellt vad gäller biologiska aspekter på hjärnans funktioner. Nya läkemedel har kommit som behandlar ångesttillstånd och personlighetsstörningar där vi förr endast hade psykologiska metoder. De psykoterapeutiska och medicinska metoderna går allt mera hand i hand.

Oavsett vilken behandlingsinriktning som ger det bästa resultatet i

Artikelkod: 42883

Slut hos leverantör
419,00
En orolig sj&#228;l : En ber&#228;ttelse om att vara manodepressiv

En orolig själ : En berättelse om att vara manodepressiv

Häftad populäutgåva.

Kay Jamison, professor i psykiatri och en internationell auktoritet på manodepressiv sjukdom, ger här ett märkligt och högst personligt vittnesbörd: En skildring av hur hon själv sedan unga år brottats med manodepressivitet och hur den kampen format hennes liv. Det mörka ämnet till trots, genomsyras boken av en stor portion humor.

Författaren tar

Artikelkod: 62953

Slut hos leverantör
149,00
Existensens psykologi : En introduktion

Existensens psykologi : En introduktion

Den existentiella psykologin beskriver och analyserar den moderna människans livsfrågor med hjälp av andliga och etiska diskussioner, ofta med inspiration från filosofi och skönlitteratur. Existentiellt inriktad psykologi har utvecklats på en humanistisk-filosofisk grund och har alltså inte rötter i medicinen och naturvetenskapen och utgår inte heller från egna terapeutiska erfarenheter. Den...

Artikelkod: 47111

Slut hos leverantör
379,00
Fallstudier

Fallstudier
Samlade verk av Sigmund Freud. Band VI.

Den sjätte volymen av Sigmund Freuds samlade skrifter på svenska innehåller nyöversättningar av de fem stora fallstudierna, populärt kända som Dora, Lille Hans, Råttmannen, Schreber och Vargmannen. Freuds originalanteckningar till Råttmannen finns bevarade och ingår i volymen. Genom dessa fallbeskrivningar får vi följa den historiska utvecklingen a

Artikelkod: 42871

Slut hos leverantör
449,00
Far och dotter - mor och son : om att bli fri fr&#229;n faders- och moderskomplex och finna en egen identitet

Far och dotter - mor och son : om att bli fri från faders- och moderskomplex och finna en egen identitet
Vad innebär det att bli en självständig man eller kvinna?

Frågan diskuteras i Far och dotter–mor och son av den jungianska analytikern Verena Kast. Hon utgår från de laddade bilder och föreställningar i det omedvetna som vi har av våra föräldrar, s k moders- och Faderskomplex. Så länge de är obearbetade hämmar de våra liv, oavsett om relationen till vår mor och far är bra eller då

Artikelkod: 45304

Slut hos leverantör
69,00
Framg&#229;ngsber&#228;ttelser

Framgångsberättelser
De senaste åren har olika familjeterapi-, korttids och systemterapimodeller utvecklats alltmer i riktning mot mer samarbete och mindre hierarki, mot mer gemensamt sökande efter mening och mindre letande efter sanningen och det rätta. Influenser från Antonovskys salutogenes och Maria Aarts Marte Meo har också starkt bidragit till att fokus i samtal inom socialtjänst, skola och psykiatri mer och mer

Artikelkod: 65693

Slut hos leverantör
339,00
Frihet och &#246;de

Frihet och öde
Det är en känsla av frihet att ge sig i lag med den amerikanske psykologen, psykoterapeuten och filosofen Rollo May. Eller som han själv skriver i boken: Frihet är möjlighet.

Rollo May menar att frihet alltid har med möjlighet att göra. Personlig frihet är således, enligt honom, förmågan att hysa olika möjligheter inom sig, även om vi för närvarande inte vet hur vi ska handla.

Men för den

Artikelkod: 56051

Slut hos leverantör
199,00
Hj&#228;lp mig den som kan : en bok om konsten att ge och ta emot hj&#228;lp

Hjälp mig den som kan : en bok om konsten att ge och ta emot hjälp

För att få hjälp måste vi lämna ut oss själva visa upp vår ekonomi eller vår kropp, berätta om våra tillkortakommanden och våra krämpor. Vår svaghet, vår smärta och våra brister måste upp på bordet. Det är inte lätt i ett samhälle som hyllar individens styrka och duktighet.

Hjälp mig den som kan handlar om hjälpsituationen som en mänsklig ursituation. Det ögonblick en människa sö

Artikelkod: 73241

Slut hos leverantör
269,00
Hj&#228;rnan och den inre v&#228;rlden : en introduktion till psykoanalysens neurovetenskapliga grunder

Hjärnan och den inre världen : en introduktion till psykoanalysens neurovetenskapliga grunder

Den moderna hjärnforskningen öppnar nya möjligheter för psykologin att komma ur det låsta ställningskriget mellan de psykodynamiska och de biologiska falangerna. Det är idag möjligt att i detalj studera hjärnans funktionella anatomi och metabolism. Neuropsykologi och psykoanalys tycks komma varandra allt närmare. I denna bok ges en första introduktion till en spirande tvärvetenskaplig disciplin

Artikelkod: 71991

Slut hos leverantör
339,00
Hudjaget : om hudens psykiska betydelse

Hudjaget : om hudens psykiska betydelse
Huden är människans största sinnesorgan och står för en viktig del av vår kontakt med världen. Trots detta är dess kulturella och psykiska betydelse egendomligt outforskad. Huden tar emot och bevarar intryck, men är också en sköld mot omvärlden; den är en sammanhållande säck och ett hölje för vårt inre. Den kan därför sägas vara ett fenomen som förbinder det fysiska och det psykiska. Didier Anzieu

Artikelkod: 47011

Slut hos leverantör
289,00
Kris och utveckling

Kris och utveckling
En verklig klassiker på sitt område. Boken beskriver krissituationerna så att de blir begripliga för den som möter dem i sitt eget liv eller hos sina medmänniskor. Boken används främst i utbildningssammanhang. Detta är den tredje något reviderade utgåvan.

Artikelkod: 19745

Slut hos leverantör
229,00
K&#228;rlek och vilja

Kärlek och vilja
"I detta tjugonde sekel, denna övergångstid, när följden av våra inre värdens bankrutt helt och hållet går upp för oss, tror jag att det är särskilt viktigt att vi söker efter källan till kärleken och viljan." Så skriver Rollo May i förordet till sitt mest lästa verk Kärlek och vilja.

Kärlek och vilja är, menar May, beroende av varandra och hör ihop. Vilja utan kärlek blir manipulering

Artikelkod: 56041

Slut hos leverantör
199,00
K&#228;rlek, skuld och gottg&#246;relse : Ny utg&#229;va

Kärlek, skuld och gottgörelse : Ny utgåva
I denna bok presenteras ett urval av Melanie Kleins viktigaste texter. Hennes tänkande är en nödvändig grund för var och en som vill förstå psykiska störningar. Men lika väsentliga är hennes insikter i hur det späda barnets längtan, ångest och skuld väcker såväl driften till att utforska världen som strävan efter gottgörelse genom skapande. Därför vidgar hennes författarskap våra möjligheter att f

Artikelkod: 50591

Slut hos leverantör
219,00
Litteratur, myter och symboler

Litteratur, myter och symboler
"Det stora verket är som en dröm, vilken trots all tydlighet inte tolkar sig själv och som aldrig är entydig. Ingen dröm säger någonsin: 'Du skall' eller 'Detta är sanningen'. Den visar upp en bild, så som naturen låter en planta växa upp ur jorden, och det överlåts åt oss att dra slutsatserna därav."

På detta sätt sammanfattar C G Jung sin syn på konstverket. I sin analys skiljer han sig avs

Artikelkod: 60801

Slut hos leverantör
249,00
L&#228;r k&#228;nna din skugga

Lär känna din skugga

I Lär känna din skugga avslöjas den hemlighetsfulla, mörka sidan av den mänskliga naturen ¿ ett tidlöst ämne i litteraturen och mytologin och ett etablerat begrepp inom psykologin. På ett insiktsfullt och stimulerande sätt visar författarna hur vi ska hantera skuggan inom oss och hitta nya vägar. Målet är inte att förgöra skuggan utan att tygla den så att vi kan dra nytta av den energi, vi

Artikelkod: 47481

Slut hos leverantör
139,00
Metapsykologi

Metapsykologi

Samlade skrifter av Sigmund Freud. Band IX.

Metapsykologin utgör kärnan i den psykoanalytiska teorin. Många av de metapsykologiska begreppen har också kommit att bli en del av det svenska vardagsspråket: det omedvetna, överjaget, bortträngning och narcissism.

Psykoanalysen uppstod genom Freuds förmåga att förena en driven iakttagelseförmåga med ett kreativt teoretiserande.

Artikelkod: 60101

Slut hos leverantör
479,00
M&#228;nniskan &#228;r en ber&#228;ttelse : tankar om samtalskonst

Människan är en berättelse : tankar om samtalskonst
Att samtala är att se och lyssna med alla sinnen och att vara medveten om att man även som lyssnare är en berättare. Crafoord menar att samtalet är det viktigaste och nödvändigaste medlet i all professionell påverkan människor emellan, vare sig det gäller brottsutredningar eller behandling vid samlevnadskriser eller liknande. En bok för alla som använder samtalet som huvudinstrument i sin dagliga

Artikelkod: 35762

Slut hos leverantör
239,00
M&#246;jligheter : Handledning och konsultation i systemteoretiskt perspektiv

Möjligheter : Handledning och konsultation i systemteoretiskt perspektiv
Familjeterapi och systemisk konsultation har de senaste årtiondena både etablerats som behandlingsform och bidragit till en omfattande metodutveckling inom psykiatri, socialtjänst och skola. Även formerna för handledning har blivit öppnare och utvecklats. Från att tidigare ha vant individuella och hierarkiska har handledningsmodellerna blivit mer kompetensorienterade och kollegiala. Samarbete mel

Artikelkod: 65681

Slut hos leverantör
499,00
Narcissism

Narcissism
Narcissism är ett av de vanligast förekommande begreppen i den psykoanalytiska litteraturen. Men vad betyder narcissism egentligen?

Artikelkod: 56804

Slut hos leverantör
69,00
Oro : En resa i det moderna sj&#228;lvet

Oro : En resa i det moderna självet
"Ett fallskärmshopp är strängt taget inte särskilt riskfyllt. Det är bara en efterapning av livets verkliga risker. Kärlek, intimitet och de andra är verkliga risker. Vad är forsränning mot ett avvisande? Vad är ett bungyhopp mot den älskades telefon som aldrig ringer?"

Den norske psykiatern, psykoterapeuten, filmkritikern och kulturskribenten Finn Skårderud har skrivit en närgången bok

Artikelkod: 42841

Slut hos leverantör
259,00
Platser f&#246;r v&#229;rt liv : tankar om inre och yttre platser i tillvaron

Platser för vårt liv : tankar om inre och yttre platser i tillvaron

Människans psykologiska utveckling beskrivs i den här boken ur ett nytt och annorlunda perspektiv. Framställningen tar sin utgångspunkt i det faktum att vi har en plats inom oss för våra erfarenheter och för våra relationer till människor omkring oss. Här och var finner vi yttre platser som står i en speciell för-bindelse med vårt inre. I boken får vi följa ett par människors öden genom viktiga

Artikelkod: 47214

Slut hos leverantör
69,00
Psykoanalysens etik : Sjunde seminariet, 1959 1960

Psykoanalysens etik : Sjunde seminariet, 1959 1960
Det var Lacans seminarier, snarare än hans snåriga Écrits, som lade grunden för hans ryktbarhet. I tre decennier var hans muntliga undervisning en centralpunkt för det franska intellektuella livet. Många filosofer, författare och konstnärer som besökte seminarierna kom för första gången i kontakt med en version av psykoanalysen som hade något att säga dem.

Psykoanalysens etik

Artikelkod: 43581

Slut hos leverantör
289,00
Psykoanalytisk diagnostik : Att f&#246;rst&#229; personlighetsstruktur

Psykoanalytisk diagnostik : Att förstå personlighetsstruktur

I Psykoanalytisk diagnostik (1994) argumenterar Nancy McWilliams för att den psykodynamiskt orienterade terapeuten behöver sätta sig in i och förstå sin patients personlighetsstruktur för att på bästa sätt tillämpa psykodynamiska teorier och tekniker. Patientens personlighet bör vara vägledande för de terapeutiska mål som man arbetar mot, för bemötandet av patienten och val av terapeutiska

Artikelkod: 49671

Slut hos leverantör
349,00
P&#229; l&#229;ng sikt : fem fallstudier av tidig personlighetsst&#246;rning i l&#229;ngtidspsykoterapi

På lång sikt : fem fallstudier av tidig personlighetsstörning i långtidspsykoterapi
De fem fallstudier som presenteras i denna bok är i sin utförlighet och öppenhjärtighet helt unika i svensk psykoterapeutisk litteratur. Genom skildringen av arbetet med Katarina, Stefan, Ulrika, Tove och Aina växer här fram ett försvar för tålmodighet och långsiktighet inom psykiatrin.

Ur ett psykoanalytiskt perspektiv kan tidiga störningarna, som borderline och patologisk narcissism, betrakt

Artikelkod: 42861

Slut hos leverantör
259,00
Skaparkriser

Skaparkriser

August Strindberg och Stig Dagerman var båda stora svenska författare. De var omgivna av personliga misslyckanden i sina nära relationer och stod nära de utmarker som benämns psykisk sjukdom. Båda genomgick en period av oförmåga att skriva. Strindberg lyckades dock gå igenom sin kris, och därefter utveckla ny kreativitet, medan Dagerman tog sitt liv endast 31 år gammal.

Artikelkod: 33654

Slut hos leverantör
69,00
Terapins g&#229;va

Terapins gåva
Terapins gåva består av 85 korta kapitel med mycket konkreta rubriker. Läsaren kan dels följa en terapis förlopp i fallvinjetter ur Yaloms egen praktik, dels möta frågeställningar som alltid måste dyka upp i kontakten mellan människor. Författaren ger många goda råd och för samtidigt en diskussion med läsaren om olika sätt att möta den terapeutiska vardagen.

Texten i Terapins gåva

Artikelkod: 62841

Slut hos leverantör
229,00
Terapins g&#229;va

Terapins gåva

Terapins gåva består av 85 korta kapitel med mycket konkreta rubriker. Läsaren kan dels följa en terapis förlopp i fallvinjetter ur Yaloms egen praktik, dels möta frågeställningar som alltid måste dyka upp i kontakten mellan människor. Författaren ger många goda råd och för samtidigt en diskussion med läsaren om olika sätt att möta den terapeutiska vardagen.

Texten i Terapins

Artikelkod: 70743

Slut hos leverantör
219,00
Trettio tuffa sanningar : innan det &#228;r f&#246;r sent

Trettio tuffa sanningar : innan det är för sent
I Trettio tuffa sanningar delar psykiatern och psykoterapeuten Gordon Livingston ut destillatet av ett helt livs erfarenhet av att lyssna på andra människors innersta hemligheter. Det är kärv och osentimental livsvisdom, men förmedlad med värme och empati i ett antal välformulerade essäer. Bland de trettio sanningar han vaskat fram finner vi: Preskriptionstiden har gått ut för de fle

Artikelkod: 73151

Slut hos leverantör
249,00
FirstPrevSida 1 av 212NextLast

Evenemang:

Susanne Ankarkrans Universell kommunikatör™ , Reconnective Healing® och The Reconnection® Måndagar på Vattumannen

- få kärleksfulla uppmuntrande svar från universum. Susanne arbetar som en ren kanal som förmedlar information, vägledning och svar från Universum, guider, änglar och andra ljusvarelser Är du nyfiken på vad 2019 har i sitt sköte? Hur ser min ekonomiska framtid ut – jobb & pengar? Lever jag i rätt relation/ när hittar jag den rätte? Vad kan jag göra för min hälsa? Under en Medial Vägledningssession kommer du att få hjälpande, stärkande och kärleksfulla budskap från universum. En Universell kommunikatör jobbar inte med att ta kontakt med tex anhöriga utan verkar som en kanal för information från guider, änglar och andra ljusvarelser. Först tar jag emot information utan att du berättar något så att de får förmedla sig först, sen är de fritt fram för dig att ställa frågor. Det kan vara bra att förbereda dina frågor i förväg. Susanne är certifierad för att på ett professionellt sätt kunna hjälpa sina klienter på bästa sätta att få bra kontakt och vägledning och klara budskap. Reconnective Healing® Reconnective Healing är ett nytt mer omfattande sätt att nå balans, healande och utveckling. Healingen verkar inte bara fysiskt, psykiskt eller känslomässigt utan med hela dig! Många klienter beskriver hur det blivit av med psykiska, mentala och/eller fysiska smärtor och besvär, hur livet blivit lättare och roligare, relationer förbättrats, rädslor och ångest försvunnit. Det forskas grundligt kring Reconnective Healing och denna återkoppling får starkt stöd av de senaste teorierna på de nukleära och kvantfysiska områdena. Reconnective Healing är mer än vi normalt förknippar med healing vi arbetar inte bara med energi utan också med ett mer omfattande fält av ljus och information. Klicka på bilden för bokning och mer information. Varmt välkommen.

Klicka på rubriken för att boka och läsa mer
Mån 21 okt kl 11.00-18.00
Klicka på rubriken för att boka och läsa mer
Mån 28 okt kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35
Klicka på rubriken för att boka och läsa mer
Fre 01 nov kl 11.00-18.00
Klicka på rubriken för att boka och läsa mer
Fre 08 nov kl 11.00-18.00
Plats:
Klicka på rubriken för att boka och läsa mer
Fre 15 nov kl 11.00-18.00
Klicka på rubriken för att boka och läsa mer
Fre 22 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35

Inträde: 900 kr

Inspirationskväll med Fri Dans och litteratur

Vilka unika talanger har jag? Vad är mitt nästa steg för att verka utifrån min innersta kärna? Denna kväll är till för dig som önskar förstå mer om vem du är – egentligen. Du önskar få tillgång till mer av din kreativa sida, skaparen i dig. Välkommen till danskvällen i litteraturens tecken! Den här aktiviteten kombinerar dans med litteraturens värld i syfte att skapa en fördjupad utveckling. En ytterligare uppgradering av oss själva. Det sker nämligen en extra vibration när olika konstnärliga uttrycks-sätt kommer samman i en gemensam dans. Till vår hjälp ges inspiration från boken "Den själsliga gåvan – Din styrka i vardagen" skriven av Mikaela Steen. Boken uppmuntrar till att gå din egen väg i livet och bildar ett viktigt stöd för att stå kvar i din kraft. Kvällen omfamnas av dansvågen enligt De 5 Rytmerna ledd av Berit Hague. Du kan läsa mer om detta sätt att röra sig på via Berits hemsida. Vid frågor kontakta Berit el Mikaela. Varmt välkommen! PS. Under aktiviteten ges möjlighet att köpa "Den själsliga gåvan" till ett förmånligt pris. Passa också på att spana in Vattumannens stora sortiment när det gäller varor för din personliga utveckling! Berit: Certifierad lärare i De 5 Rytmerna. Certifierad lärare i Kundalini yoga samt diplomerad andnings-pedagog. Har 30 års erfarenhet som individ- och gruppcoach där inslag av olika berikande uttryckande konstformer bildat grunden. Arbetar nationellt och internationellt. Berit 070-432 66 08 www.livsdansen.se Mikaela: Utbildad civilekonom med marknads- och beteendevetenskaplig inriktning. Legitimerad yrkeslärare i handelsämnen. Verkar som förändringsledare. Arbetar med kreativitetsdriven samhällsomställning utifrån individ-, företags- och samhällsnivå. Mikaela 070-675 88 15 www.gallerimikaela.se

Föranmälan till bokhandeln@vattumannen.se Drop in i mån av plats.
Tis 22 okt kl 18.15-20.15
Plats: Vattumannen

Inträde: 350 kr

Plushealing - Medial vägledning - Tarot- Astrologi - Coaching -Fristående Plushealinginitiering

Charliee arbetar med att sprida kunskap om Maria Magdalena energin, den sanna sexualiteten och den heliga graalen. Hon hjälper dig att aktivera Maria Magdalena energin inom dig själv och återkoppla dig till Moder Jord. Charliee ger dig budskap från sin healingkanal som kan hjälpa dig framåt på din livsväg. Hon ger Plushealing och kan hjälpa dig att återknyta kontakten med ditt inre barn och med de känslor som ligger i vägen för att du skall bli hel som människa. Hon använder sig av Tarotkort som ett redskap för att öppna upp för intuitionen, leken och kreativiteten. Plushealing är en healingmetod som tar dig djupt ned i ditt undermedvetna och söker kontakt med de blockeringar och undertryckta känslor som ligger i vägen för att du skall kunna förverkliga dina drömmar på jorden. Boka din tid via plushealing@hotmail.com eller telefon 070-772 88 08, även drop in i mån av lediga tider.

Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 /30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 23 okt kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 30 okt kl 11.00-18.00
Plats:
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 /30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 06 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 /30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 13 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 20 nov kl 11.00-18.00
Plats:
Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
Ons 27 nov kl 11.00-18.00
Plats: Vattumannen, Fleminggatan 35

Inträde: 500 kr

Fler evenemang...

Evenemang

Meditationskudde: rund mandala (bl&#229;, gr&#246;n och vit)
Meditationskudde: rund mandala (blå, grön och vit)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
Tillf slut
499,00
Meditationskudde: rund (gr&#246;n)
Meditationskudde: rund (grön)
En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
<100 i lager
499,00
Pendel: snurra med r&#228;nder (m&#228;ssing)
Pendel: snurra med ränder (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<100 i lager
169,00
Pendel: rund kon (m&#228;ssing)
Pendel: rund kon (mässing)
Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
<10 i lager
109,00
Meditationspall (konkav)
Meditationspall (konkav)
Meditationspall i naturligt mangoträ som med sin konkave rundning och lätt lutande form ger bra stöd för ryggen under långa meditationer.
Tillf slut
429,00
Pekare: m&#228;ssing och svart loquat
Pekare: mässing och svart loquat
Två stycken pekare i mässing med handtag i svart loquat (mispelträ). Pekare har samma användningsområde som slagruta eller pendelspröt. Man kan använda dem för att få svar på frågor eller för att hitta saker. Du bestämmer innan användning vad olika utslag betyder men en vanlig tolkning är att svaret är ja när pinnarna vänds utåt eller nej när de vänds inåt.
Tillf slut
329,00
Pendelspr&#246;t: brun loquat och m&#228;ssingspets
Pendelspröt: brun loquat och mässingspets
Det här pendelspröt har handtag i brun, naturlig loquat (mispelträ) och en mässingspets i änden. Pinnen är delvis spiralformad. Man använder pendelspröt på liknande sätt som en slagruta eller en pendel, till exempel för att få svar på frågor eller leta efter saker. Det är även väldigt enkelt att använda i naturen. Du bestämmer innan vad olika utslag betyder.
Tillf slut
239,00
"Som fri handling är olydnaden tänkandets begynnelse" - Erich Fromm