Vattumannen på Facebook!Ekvist - e-handel och logistik

Om SSL-certifikat  

Arbete & Ledarskap

Lager gäller postorder, ej butik!

Priset gäller postorder, ej butik!

Sortera efter:
FirstPrevSida 1 av 212NextLast
100 sidor om att lyckas som projektledare

100 sidor om att lyckas som projektledare
Den här boken hjälper dig inte bara att strukturera projektet och föra det framåt - Du lär dig också manövrera mellan de faror och oförutsedda händelser som alla projekt innehåller.

Artikelkod: 74818

Förväntas skickas inom 5-9 vardagar
409,00
Coaching med NLP : handbok i att coacha sig själv och andra

Coaching med NLP : handbok i att coacha sig själv och andra
Det här är en bok som inte bara förklarar vad coaching är utan också praktiskt visar hur man coachar sig själv och andra. Boken är utformad så att du kan använda filosofin, principerna och metoderna i Coaching oavsett om du coachar dina medarbetare på jobbet eller din familj hemma.

Artikelkod: 70553

Förväntas skickas under v 10
269,00
Den vise VD:n

Den vise VD:n
Den vise VD:n är en berättelse om framtidens ledarskap. Ett ledarskap bortom de personliga ambitionerna.

Artikelkod: 74424

<100 i lager
69,00
Dubbelstj&#228;rnan : Konsten att skapa arbetsgl&#228;dje

Dubbelstjärnan : Konsten att skapa arbetsglädje

Nästan alla företag och organisationer är väl medvetna om att trivsel på arbetsplatsen och en god psykosocial arbetsmiljö är mycket viktiga faktorer för att verksamheten ska fungera bra. Det finns ett stort utbud av olika sorters trivselundersökningar och kartläggningar av arbetsmiljön. Enligt författarna till Dubbelstjärnan är dessa undersökningar många gånger tveeggade i bästa fall visar de.

Artikelkod: 64721

Förväntas skickas inom 3 vardagar
389,00
En resa om tiden

En resa om tiden
I allt fler av mina uppdrag som konsult, möter jag bland människor - i alla positioner - en allt mer utbredd "livs vilsenhet", trötthet etc.
Baserat på de samtal jag haft med dessa människor och egen erfarenhet, har jag skrivit boken En resa om tiden som handlar om upplevelsen av att förlora fotfästet i livet och resan att hitta tillbaka till sig själv.

Artikelkod: 62793

<100 i lager
259,00
Giraffspr&#229;ket : k&#228;nslans kommunikation - en v&#228;g till kontakt och f&#246;r&#228;ndring

Giraffspråket : känslans kommunikation - en väg till kontakt och förändring
Det finns en stor rädsla för konflikter och känslor på våra arbetsplatser. Speciellt när det gäller spänningar inom en grupp eller mellan medarbetare och chef.

Artikelkod: 61393

Förväntas skickas inom 2-4 veckor
339,00
I en kaordisk tid

I en kaordisk tid
1970 grundade Dee Hock det företag som kom att bli VISA International. En av förklaringarna till företagets världsomspännande framgångar är enligt Dee Hock dess "kaordiska" (fr.

Artikelkod: 74936

<10 i lager
309,00
Meditationer f&#246;r b&#228;ttre ledarskap

Meditationer för bättre ledarskap
Boken belyser en rad viktiga frågeställningar. Den innehåller korta texter att meditera över, att hämta inspiration och nya krafter från. Urvalet har gjorts från Paul Bruntons stora, posthumt utgivna verk i 16 band - The Notebooks of Paul Brunton.

Ur innehållet:

"Inget är viktigare och nödvändigare än att ödmjukt och kärleksfullt rikta tankeströmmen inåt mot den heliga närvaron.

Artikelkod: 33372

<100 i lager
199,00
Oanade m&#246;jligheter : ett ledningsgruppsseminarium i corporate citizenship

Oanade möjligheter : ett ledningsgruppsseminarium i corporate citizenship
Trots den allt mer frenetiska betoningen på vinsten och börsvärdet är det verkligt genomgripande förändringar på gång i synen på näringslivets roll, syfte och samhällsansvar.

Artikelkod: 47951

<10 i lager
179,00
Stress = R&#228;dsla : f&#246;r dig som vill veta hur du blir av med din stress eller vill minska stressen hos din organisation

Stress = Rädsla : för dig som vill veta hur du blir av med din stress eller vill minska stressen hos din organisation
Stress grundar sig på rädsla och är aldrig positiv. Stress är skadlig och minskar vår effektivitet. Stress beror inte på stor arbetsbelastning, övermäktiga krav eller tidsbrist, utan enbart på vår attityd till sådana förhållanden. Vill vi slippa stressen är det meningslöst att försöka ändra något i omvärlden. I stället kan vi förändra vår egen inställning till den och därmed finns lugn. Boken inne

Artikelkod: 74540

Förväntas skickas inom 5-7 vardagar
309,00

Det goda arbetet : Bryr du dig? Om etik och briljans i arbetslivet

Artikelkod: 65241

Tillf slut
309,00

Ekonomi utan ränta och inflation : att skapa ett penningsystem som fungerar för alla
Det här är en bok som med några enkla grepp vänder upp och ner på vårt vanetänkande kring ekonomiska förhållanden. Margrit Kennedy visar att räntan är det stora hindret för framför allt småskaliga och resursbevarande investeringar, eftersom räntekostnader utgör en stor del av priset för allt vi köper, också för t. ex. mat, vatten och bostäder. Hon hävdar att en räntefri ekonomi är möjlig och de

Artikelkod: 13343

Tillf slut
119,00
Att v&#228;lja gl&#228;djen

Att välja glädjen

Upptäck din unika inre kraft och skapa ett liv i harmoni

Du tänker på någon du inte talat med på åratal när telefonen ringer och ... det är just den personen.

Du har missat tåget och i väntan på nästa kommer du i samspråk med en främling. Ett år senare är ni gifta.

Vilket sammanträffande! säger vi och avfärdar kanske händelsen som en lycklig slump. Men sammanträffanden

Artikelkod: 74490

Slut hos leverantör
69,00
Bli oemotst&#229;ndlig

Bli oemotståndlig
Sälj dig själv framgångsrikt! Söker du nytt jobb? Har du mycket kontakt med kunder eller klienter? Leder du en projektgrupp eller avdelning? Försöker du avancera på jobbet?

Artikelkod: 63714

Slut hos leverantör
49,00
Chefen hos psykoterapeuten

Chefen hos psykoterapeuten
Vill du ha dig själv som chef?
Lägg dig i soffan hos den välkända psykoterapeuten, föreläsaren och författaren Lena Nevander Friström. Genom olika psykologiska angreppssätt får du bättre beredskap för att möta chefslivets hårda krav.

Artikelkod: 74021

Slut hos leverantör
259,00
Chefen &#228;r inte din mamma - Familjem&#246;nster p&#229; arbetsplatsen

Chefen är inte din mamma - Familjemönster på arbetsplatsen
CHEFEN ÄR INTE DIN MAMMA -Familjemönster på arbetsplatsenVi vuxna tror ofta att barndomen är ett stadium som vi lagt bakom oss och att våra reaktioner i stressade situationer är både mogna och väl ...

Artikelkod: 35812

Slut hos leverantör
299,00
Den nyttige egoisten : det nya r&#246;relsekapitalets manifest

Den nyttige egoisten : det nya rörelsekapitalets manifest

Artikelkod: 65483

Slut hos leverantör
349,00
Den vise VD:n

Den vise VD:n
Det är ett genombrott på gång. En ny och revolutionerande syn på näringslivets roll och möjligheter håller på att växa fram. Den innebär en djupgående förändring av näringslivets självförståelse. Och nyckelordet är ansvar. Hur viktigt det än är att gå med tillräcklig vinst så är den centrala ansvarsfrågan för varje företag vilken värld företaget är med om att skapa och upprätthålla genom sin verks

Artikelkod: 38961

Slut hos leverantör
249,00
Det gr&#228;nsl&#246;sa ledarskapet

Det gränslösa ledarskapet
Boken handlar om ett ledarskap som baseras på kärlek istället för rädsla, och som använder känslorna som en resurs i arbetslivet.

Artikelkod: 27853

Slut hos leverantör
159,00
Det tysta &#246;vertagandet : Den globala kapitalismen och demokratins d&#246;d

Det tysta övertagandet : Den globala kapitalismen och demokratins död
Av världens 100 största ekonomiska maktfaktorer är nu 51 företag och bara 49 stater. Det tysta övertagandet handlar om hur företagen tar över politikens roll och i allt högre grad styr världen. De har tagit makten från politikerna och därmed i förlängningen från folket. Till exempel är General Motors och Fords omsättning större än BNP för Afrika söder om Sahara. Noreena Hertz är öppen för komplex

Artikelkod: 69751

Slut hos leverantör
219,00
Det tysta &#246;vertagandet : den globala kapitalismen och demokratins d&#246;d

Det tysta övertagandet : den globala kapitalismen och demokratins död
Av världens 100 största ekonomiska maktfaktorer är nu 51 företag och bara 49 stater. Det tysta övertagandet handlar om hur företagen tar över politikens roll och i allt högre grad styr världen. De har tagit makten från politikerna och därmed i förlängningen från folket. Till exempel är General Motors och Fords omsättning större än BNP för Afrika söder om Sahara. Noreena Hertz är öppen för komplex

Artikelkod: 74094

Slut hos leverantör
79,00
En l&#228;gre v&#228;xel - R&#229;d om du vill arbeta mindre och njuta mer

En lägre växel - Råd om du vill arbeta mindre och njuta mer
Vill du arbeta mindre och njuta mer?
En handbok för dig som kämpar för att få balans mellan arbete och fritid. Författaren visar på olika möjligheter att "växla ner" och ger konkreta tips och checkpunkter för hur man bäst går tillväga för att få med sig chefer, arbetskamrater och familj.

Artikelkod: 55681

Slut hos leverantör
199,00
Etik &amp; Organisationskulturer - Att skapa en gemensam v&#228;rdegrund

Etik & Organisationskulturer - Att skapa en gemensam värdegrund
Gemensam värdegrund är positivt
Är det rätt att försöka påverka individens värderingar så att de överensstämmer med företagsledningens i syfte att skapa en gemensam värdegrund? Ja, menar Claes Trollestad, teologie dr., forskare och konsult. Förutsättningen är respekt för allas integritet och självständighet.

Artikelkod: 50861

Slut hos leverantör
309,00
Flow, ledarskap och arbetsgl&#228;dje

Flow, ledarskap och arbetsglädje

flow (känsla av lycka till följd av) fullständig koncentration på ngt så att tid och rum tycks försvinna.

Så definierar Svensk ordbok det begrepp som Mihaly Csikszentmihalyi lanserade redan 1992. I sin nya bok, Flow. ledarskap och arbetsglädje, diskuterar han betydelsen av flow i arbetslivet och koncentrerar sig främst på ledarskap, och vad gott ledarskap egentlige

Artikelkod: 67171

Slut hos leverantör
269,00
Framg&#229;ng enligt Puh

Framgång enligt Puh
Känner du dig lika förvirrad som Nalle Puh inför begreppet framgång? Funderar du också över hur man blir framgångsrik? För vår högt värderade björn handlar det mest om att få tag på honung, men för Nasse är det mycket allvarligare. Det innebär till exempel att undvika Hemska Heffaklumpar.
 Hur du än uppfattar detta begrepp kommer den här instruktiva och charmiga boken av managementkonsulte

Artikelkod: 55824

Slut hos leverantör
69,00
Framg&#229;ng enligt Puh : en bok om hur du, Puh och alla v&#228;nnerna l&#228;r er n&#229;got om det allra viktigaste

Framgång enligt Puh : en bok om hur du, Puh och alla vännerna lär er något om det allra viktigaste
Hur du än uppfattar begreppet framgång kommer denna instruktiva och charmiga bok att hjälpa dig att nå dina drömmars mål! Författarna Roger E. Allen och Stephen D.

Artikelkod: 48021

Slut hos leverantör
199,00
F&#229; det gjort! : svart b&#228;lte i vardagseffektivitet

Få det gjort! : svart bälte i vardagseffektivitet
Få det gjort! är inte en i raden av managementböcker som lär dig tänka i stora visioner och långsiktiga stategier. Bristerna finns sällan på visionsnivån, utan i det man aldrig pratar om på brainstormingar och konferenser: det dagliga arbetet.
 Få det gjort! ger dig ett enkelt system av rutiner och verktyg som fungerar effektivt på den nivå där arbetet faktiskt

Artikelkod: 61921

Slut hos leverantör
219,00
F&#229; det jobb du vill ha : s&#229; h&#228;r g&#246;r du

Få det jobb du vill ha : så här gör du
Detta är en effektiv och konkret guide till din roll i yrkeslivet. Kanske trivs du inte med det jobb du har, kanske har du förlorat ditt tidigare jobb eller så närmar du dig din examen och ska snart börja söka jobb? Möjligen känner du då igen någon av följande frågor:

 • Vad vill jag jobba med och vad behöver jag för att trivas och må bra i arbetet?
 • Hur söker man egentligen jobb?
 • Artikelkod: 68923

  Slut hos leverantör
  219,00
  Gung ho! /Fr&#229;n tr&#246;tta anst&#228;llda till gl&#246;dande medarbetare

  Gung ho! /Från trötta anställda till glödande medarbetare

  Artikelkod: 38851

  Slut hos leverantör
  239,00
  Hej l&#228;ttja : om konsten och vikten av att g&#246;ra minsta m&#246;jliga p&#229; jobbet

  Hej lättja : om konsten och vikten av att göra minsta möjliga på jobbet
  Om människor tyckte om att arbeta skulle de göra det gratis, skriver Corinne Maier i Hej lättja (Bonjour Paresse). Hennes roliga och utmanande handbok i överlevnad i arbetslivet har blivit en storsäljare i Frankrike. Maier hävdar bestämt att stora företag suger musten ur sina tjänstemän utan att ge dem någon möjlighet till utveckling. Det är dags för de anställda att utnyttja företagen och bästa

  Artikelkod: 71751

  Slut hos leverantör
  59,00
  Kommunikation p&#229; arbetsplatsen : Chefen, medarbetaren, gruppen

  Kommunikation på arbetsplatsen : Chefen, medarbetaren, gruppen
  Kommunikation på arbetsplatsen vänder sig främst till dem som leder andra människor, det må vara inom privata företag eller offentlig förvaltning.

  Artikelkod: 35852

  Slut hos leverantör
  239,00
  Konsten att &#246;vertyga andra och f&#229; som du vill

  Konsten att övertyga andra och få som du vill
  KONSTEN ATT ÖVERTYGA ANDRA OCH FÅ SOM DU VILL av Juliet Erickson
  Alla har vi något vi drömmer om att göra. Ett jobb vi vill ha, ett mål vi vill uppnå, en idé vi vill förverkliga. Pengar, entusiasm och vilja kan ta oss en bra bit på vägen, men så länge vi inte på ett övertygande sätt lyckas kommunicera vår dröm till andra så står vi oss slätt. Juliet Erickson är en internationellt erkänd kommu

  Artikelkod: 70921

  Slut hos leverantör
  219,00
  Kraft genom samverkan : synergisk makt

  Kraft genom samverkan : synergisk makt
  Boken Kraft genom samverkan är avsedd för människor som avskyr makt och som skulle vilja se den avskaffad.

  Artikelkod: 12903

  Slut hos leverantör
  139,00
  K&#228;nslans makt : verktyg och vapen i chefens vardag

  Känslans makt : verktyg och vapen i chefens vardag

  Artikelkod: 39991

  Slut hos leverantör
  199,00
  Ledare i det tysta

  Ledare i det tysta
  Vardagshjältarna
  Vem gör egentligen jobbet? Jo, de som löser komplicerade och tuffa problem i tysthet, utan krav på att stå i rampljuset. Oftast är det cheferna i mitten, menar Joseph Badarocco, som presenterar många konkreta råd till alla i någon form av ansvarsställning.

  Artikelkod: 65281

  Slut hos leverantör
  229,00
  Ledaren utan titel

  Ledaren utan titel

  Du behöver inte ha en titel för att vara en ledare och förebild - det är budskapet Blake får av den luggslitne gamle mannen som en dag kliver in i bokhandeln där han arbetar. Visst, Blake gillar böcker, men kunderna har han mest sett som störande inslag. Sedan han kom hem från sin tid i armén har han haft svårt att anpassa sig och dricker helst sitt kaffe i fred och går ensam bland hyllorna i..

  Artikelkod: 77855

  Slut hos leverantör
  249,00
  Ledarskapets Tao

  Ledarskapets Tao
  Under mänsklighetens historia har några böcker levt kvar genom årtusenden - de har de djupt humanistiska och eviga kvaliteter som hjälper människorna, i vilket tidevarv de än lever, att forma och förstå sin värld och sina medmänniskor. Det är skrifter som fyller starka, ofta omedvetna behov och som fungerar som en sköld mot fenomen som stress och dess följdverkningar: sjukdom, hat, egoism, rädsla.

  Artikelkod: 60934

  Slut hos leverantör
  69,00
  Lycka p&#229; jobbet : en handbok i konsten att finna mening i arbetet

  Lycka på jobbet : en handbok i konsten att finna mening i arbetet
  Lycka på jobbet
  En handbok i konsten att finna mening i arbetet
  av Dalai Lama och Howard C Cutler

  Uppföljaren till succéboken Lycka!

  För de allra flesta av oss upptar jobbet en mycket stor del av livet. Vi är beroende av det för vårt uppehälle, och kan ibland tillbringa mer tid tillsammans med våra kollegor än med våra egna familjer. Ändå är vårt arbete ofta en källa ti

  Artikelkod: 72824

  Slut hos leverantör
  69,00
  Lycka p&#229; jobbet : en handbok i konsten att finna mening i arbetet

  Lycka på jobbet : en handbok i konsten att finna mening i arbetet
  I uppföljaren till bästsäljaren Lycka! samtalar Dalai Lama och Howard Cutler om konsten att finna mening i arbetet. I uppföljaren till bästsäljaren Lycka!

  Artikelkod: 68571

  Slut hos leverantör
  229,00
  L&#228;ra kvinnor chefa m&#228;n : eller &quot;det &#228;r resultatet som r&#228;knas&quot;

  Lära kvinnor chefa män : eller "det är resultatet som räknas"

  Kvinnor måste lära sig att chefa. Annars får vi aldrig den förändring i arbetslivet som många hoppas på. Detta är en bok för kvinnor som vill och skall vara kvinnor samtidigt som de vill påverka och få inflytande och därmed makt.

  Artikelkod: 35773

  Slut hos leverantör
  309,00
  L&#228;ra m&#228;n leda kvinnor : En id&#233;bok om hur man leder kvinnlig personal

  Lära män leda kvinnor : En idébok om hur man leder kvinnlig personal
  Om vi ska få fler kvinnor på chefsnivå är det männen, cheferna, som måste föra dem framåt i utveckling och karriär. Boken vänder sig lika mycket till kvinnorna, som måste inse att manliga chefer ofta har mycket liten kunskap om kvinnors verklighet i arbetslivet.

  Artikelkod: 35783

  Slut hos leverantör
  189,00
  Management enligt Puh : hur en mycket viktig bj&#246;rn och hans v&#228;nner bekantar sig med ett mycket viktigt &#228;mne

  Management enligt Puh : hur en mycket viktig björn och hans vänner bekantar sig med ett mycket viktigt ämne
  Den som vill klättra till översta pinnen på ledarskapsstegen - där honungen finns - har mycket att lära av Nalle Puh., Den Mycket Viktiga Björnen, och hans vänner. Roger E Allen är delägare i en konsultfirma som specialiserat sig på management. Han använder sig av A A Milnes klassiska berättelser och figurer för att förklara viktiga principer inom ledarskap: att sätta upp tydliga mål, ha en stark

  Artikelkod: 26214

  Slut hos leverantör
  69,00
  Maximal motivation : hj&#228;lp dig sj&#228;lv - och andra - att utvecklas

  Maximal motivation : hjälp dig själv - och andra - att utvecklas
  Sälj dig själv framgångsrikt! Söker du nytt jobb? Har du mycket kontakt med kunder eller klienter? Leder du en projektgrupp eller avdelning? Försöker du avancera på jobbet?

  Artikelkod: 67344

  Slut hos leverantör
  69,00
  Motivera utan att manipulera

  Motivera utan att manipulera
  Att motivera andra – att locka fram det bästa hos människor, att få dem att ta vara på sina resurser – är en förmåga vi kan tillägna oss menar McGinnis.

  Artikelkod: 26611

  Slut hos leverantör
  129,00
  Negativa medarbetare? - Effektiv konflikthantering f&#246;r chefer

  Negativa medarbetare? - Effektiv konflikthantering för chefer
  Effektiv konflikthantering för chefer
  Konkret handbok som fokuserar på hur du som chef kan skapa ett arbetsklimat som främjar dina medarbetares positiva attityder och ökar deras prestationer. Framförallt handlar det om effektiv konflikthantering.

  Artikelkod: 47831

  Slut hos leverantör
  289,00
  Ona fyr : f&#246;r dig som vill lyckas tillsammans med andra

  Ona fyr : för dig som vill lyckas tillsammans med andra

  Artikelkod: 65491

  Slut hos leverantör
  349,00
  Reflektera : om mening, gl&#228;dje och ekonomisk framg&#229;ng

  Reflektera : om mening, glädje och ekonomisk framgång

  Artikelkod: 65443

  Slut hos leverantör
  329,00
  Sanningar fr&#229;n sandl&#229;dan

  Sanningar från sandlådan
  För att nå framgång i dagens tuffa arbetsklimat, måste både individer och företag utvecklas och växa. Varför inte ta lärdom av dem som är experter på just utveckling och tillväxt: barnen?

  Artikelkod: 60864

  Slut hos leverantör
  69,00
  Statusstress

  Statusstress

  Alain de Botton, författare till bland annat Filosofins tröst och Konsten att resa, beskriver i sin nya bok människans oro över sin rangordning i tillvaron: Är vi på väg uppåt eller neråt, är vi vinnare eller förlorare? En oro som han kallar statusstress. Möjligheterna att lyckas är idag större än någonsin och vi jämför oss ständigt med vår omgivning, och blir bedömda

  Artikelkod: 69061

  Slut hos leverantör
  229,00
  Svenska kalenderflickorna 2007

  Svenska kalenderflickorna 2007
  Vem finns med i kalendern 2007? De föregående två årens kataloger blev stora succéer! Nu kommer nästa års upplaga med nya kända kvinnor med anknytning till 1,6 miljonerklubben som avporträtteras på vackra, charmiga bilder av Angelica Engström. 1,6 miljonerklubben fick 2004 Kunskaps-priset för sina insatser att sprida kunskap om kvinnors hälsa och välbefinnande.

  Artikelkod: 74683

  Slut hos leverantör
  109,00
  FirstPrevSida 1 av 212NextLast

  Evenemang:

  Plushealing - Medial vägledning - Tarot- Astrologi - Coaching -Fristående Plushealinginitiering

  Charliee arbetar med att sprida kunskap om Maria Magdalena energin, den sanna sexualiteten och den heliga graalen. Hon hjälper dig att aktivera Maria Magdalena energin inom dig själv och återkoppla dig till Moder Jord. Charliee ger dig budskap från sin healingkanal som kan hjälpa dig framåt på din livsväg. Hon ger Plushealing och kan hjälpa dig att återknyta kontakten med ditt inre barn och med de känslor som ligger i vägen för att du skall bli hel som människa. Hon använder sig av Tarotkort som ett redskap för att öppna upp för intuitionen, leken och kreativiteten. Plushealing är en healingmetod som tar dig djupt ned i ditt undermedvetna och söker kontakt med de blockeringar och undertryckta känslor som ligger i vägen för att du skall kunna förverkliga dina drömmar på jorden. Boka din tid via plushealing@hotmail.com eller telefon 070-772 88 08, även drop in i mån av lediga tider.

  Plats:
  Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 / 30 min 500 kr / 60 min 900 kr
  Ons 14 nov kl 11.00-19.00
  Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 /30 min 500 kr / 60 min 900 kr
  Ons 21 nov kl 11.00-19.00
  Plats: Vattumannens pop up butik, Garvar Lundins gränd 1, tunnelbana Rådhuset
  Tidsbokning via plushealing@hotmail.com tel 070-772 88 08 /30 min 500 kr / 60 min 900 kr
  Ons 28 nov kl 11.00-19.00
  Plats:

  Inträde: 500 kr

  Anna Stomsi - Medium och livscoach

  Readings och privata Seanser För mer info och bokning: www.annastomsi.se Vägledande Mediala Samtal, Coachning och Privata Seanser. För mer information och tidsbokning: www.annastomsi.se

  Plats:
  30 minuter 800 kr 60 minuter 1200 kr Tidsbokning: www.annastomsi.se
  Fre 16 nov kl 11.00-19.00
  30 minuter 800 kr 60 minuter 1200 kr Tidsbokning: www.annastomsi.se
  Fre 23 nov kl 11.00-19.00
  Plats: Vattumannens pop up butik, Garvar Lundins gränd 1, tunnelbana Rådhuset

  Inträde: 800 kr

  Astrologiska konsultationer på lördagar

  Kerstin Kerstin Bylund-Paulsson erbjuder astrologiska konsultationer på Vattumannen. Kerstin ställer ditt horoskop och berättar hur du utvecklas under det kommande året. Med horoskopet ser du tydligare hur din väg igenom livet gestaltar sig. Tolkningen ger dig verktyg för att arbeta med och förstå de teman som råder just nu, för dig! Kerstin ställer även års- och relationshoroskop. Kerstin Bylund-Paulsson är en erfaren astrolog sedan 25 år tillbaka samt författare till boken Astrologiska profiler- en guide till horoskoptolkning och Synastri och komposit- relationsanalys med horoskopet som redskap. För tidsbokning ring Vattumannen 08-109615, eller mejla bokhandeln@vattumannen.se Vi behöver ditt namn, födelsedatum, plats och tid.

  30 min 500 kr / 60 min 900 kr
  Lör 17 nov kl 11.00-16.00
  30 min 500 kr / 60 min 900 kr
  Lör 24 nov kl 11.00-16.00
  Plats:
  30 min 500 kr / 60 min 900 kr
  Lör 01 dec kl 11.00-16.00
  30 min 500 kr / 60 min 900 kr
  Lör 08 dec kl 11.00-16.00
  Plats: Vattumannen

  Inträde: 500 kr

  Fler evenemang...

  Evenemang

  Meditationskudde: rund mandala (bl&#229;, gr&#246;n och vit)
  Meditationskudde: rund mandala (blå, grön och vit)
  En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
  <100 i lager
  499,00
  Meditationskudde: rund (gr&#246;n)
  Meditationskudde: rund (grön)
  En rund och fast meditationskudde i bomull med kapokfyllning som anpassar sig och ger bra stöd för kroppen. Kudden kan enkelt justeras genom att minska mängden kapok.
  <100 i lager
  499,00
  Pendel: snurra med r&#228;nder (m&#228;ssing)
  Pendel: snurra med ränder (mässing)
  Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
  <100 i lager
  169,00
  Pendel: rund kon (m&#228;ssing)
  Pendel: rund kon (mässing)
  Pendeln används traditionellt för att söka svar på frågor. Man kan se den som en förlängning av det undermedvetna, ett verktyg för att locka fram svar som man omedvetet bär inom sig.
  <100 i lager
  109,00
  Meditationspall (konkav)
  Meditationspall (konkav)
  Meditationspall i naturligt mangoträ som med sin konkave rundning och lätt lutande form ger bra stöd för ryggen under långa meditationer.
  <100 i lager
  429,00
  Pekare: m&#228;ssing och svart loquat
  Pekare: mässing och svart loquat
  Två stycken pekare i mässing med handtag i svart loquat (mispelträ). Pekare har samma användningsområde som slagruta eller pendelspröt. Man kan använda dem för att få svar på frågor eller för att hitta saker. Du bestämmer innan användning vad olika utslag betyder men en vanlig tolkning är att svaret är ja när pinnarna vänds utåt eller nej när de vänds inåt.
  Tillf slut
  329,00
  Pendelspr&#246;t: brun loquat och m&#228;ssingspets
  Pendelspröt: brun loquat och mässingspets
  Det här pendelspröt har handtag i brun, naturlig loquat (mispelträ) och en mässingspets i änden. Pinnen är delvis spiralformad. Man använder pendelspröt på liknande sätt som en slagruta eller en pendel, till exempel för att få svar på frågor eller leta efter saker. Det är även väldigt enkelt att använda i naturen. Du bestämmer innan vad olika utslag betyder.
  Tillf slut
  239,00
  "Fred kommer inifrån. Sök den inte utifrån" - Buddha